Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập, "Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo mẫu chuẩn, giúp người học dễ dàng sử dụng. . | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Hà Nội, ngày tháng năm 201 ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP Kính gửi: Khoa Tại chức - Học viện Tài chính Tên tôi là: . Số điện thoại: Sinh ngày: . Nơi sinh: . Số chứng minh thư: Công an tỉnh cấp: Là sinh viên lớp: . Khóa: Chuyên ngành đào tạo: . Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo: Địa điểm học: . Đã tốt nghiệp: / Số hiệu bằng: . . Số vào sổ: . Ngày ký bằng: . Lý do xin cấp (bổ sung hồ sơ làm việc, hồ sơ xin việc; bổ sung hồ sơ xin học, ) . . Vậy, tôi làm đơn này kính mong Khoa Tại chức tạo điều kiện cấp lại cho tôi Bảng điểm học tập, giúp tôi được thuận lợi trong công tác và học tập sau này. Số bản xin cấp: . Tôi xin trân trọng cảm ơn! NGƯỜI LÀM ĐƠN Ghi chú: Đơn này đính kèm Bản photo không công chứng Bằng tốt nghiệp.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    8    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.