Bài thu hoạch lớp đối tượng Đảng - Dư Thị Hoan

nội dung "Bài thu hoạch lớp đối tượng Đảng" dưới đây để nắm bắt được đáp án và câu hỏi 2 câu hỏi bài tập về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học về Đường lối Hồ Chí Minh. | "Có trường hợp quần chúng được chi bộ bồi dưỡng, bản thân hăng hái học tập, rèn luyện, phấn đấu và được kết nạp vào Ðảng, sau một vài năm được bầu vào chi ủy chi bộ xóm, nhưng lại không được bầu vào ban chấp hành đoàn xã. Từ đó, đảng viên này thay đổi hẳn thái độ, bỏ bê mọi nhiệm vụ đang đảm đương, đồng thời làm đơn xin rút khỏi chi ủy chi bộ xóm, tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trong ba tháng. Cuối cùng bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên".Những tâm sự của các bạn đoàn viên, thanh niên và câu chuyện mà tôi kể trên là nhằm minh chứng cho những băn khoăn của rất nhiều bạn đoàn viên, thanh niên hôm nay là: Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vào Ðảng để làm gì? Phải làm gì khi đã trở thành đảng viên? Những câu hỏi đó luôn mang tính thời sự. Trả lời câu hỏi đó chính là chìa khóa để mỗi đoàn viên, thanh niên có niềm tin và động lực phấn đấu trở thành một đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi còn là học sinh, sinh viên, tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội. Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh, sinh viên giỏi, gương mẫu, một công dân tốt. Khi được học tập, nghiên cứu, hiểu biết về Ðảng, tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập, công tác tốt, sống gương mẫu, hòa đồng và có trách tôi muốn chia sẻ với các bạn là phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong", "chỗ dựa" tiến thân. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu, chưa rèn luyện, chưa cống hiến. Một đoàn viên, thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là, chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao; hai là, tổ chức đảng, đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên, thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn, quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu, cống hiến của quần chúng. Ðảng không kết nạp những quần chúng không phấn đấu, hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. Ðảng phải chí công vô tư, quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng làm nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Ðảng, Nhà nước, và các đoàn thể nhân dân.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    86    1    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.