Ebook 4000 Наиболее употребительных слов русского языка - Phần 2

Ebook 4000 Наиболее употребительных слов русского языка - Phần 2 sẽ giới thiệu tới các bạn các đặc điểm ngữ pháp và thành phần của câu trong tiếng Nga. Bên cạnh đó các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về các từ vựng tiếng Nga. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tốt môn tiếng Nga.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    1    14-06-2021