Ebook Picture dictionary Russian - Phần 2

Nếu như ở phần 1 cuốn Ebook Picture dictionary Russian bao gồm các từ vựng về chủ đề cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì đến với phần 2 các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về các chủ đề như: Thể dục, thể thao, du lịch,. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    1    14-06-2021