Bài giảng 10 Điều tâm niệm của một nhà lãnh đạo thành công

Bài giảng 10 Điều tâm niệm của một nhà lãnh đạo thành công sau đây sẽ đưa ra những điều mà một nhà lãnh đạo thành công cần có như bạn không thể lãnh đạo thành công nếu không có: Uy tín; bày tỏ cho mọi người biết lập trường chính đáng của mình (mình định lập trường); nêu gương; cách động viên mọi người cùng hướng về một viễn tượng chung; biết cách thu phục người khác; biết thách thức lề lối làm việc; biết cách làm cho người khác mạnh lên. | Dẫn nhập Bạn có phải là một nhà lãnh đạo không ? Khi nào thì một người lãnh đạo là một người lãnh đạo ? Làm cách nào để lãnh đạo thành công ? Nhân vật giả định ! Xin chào, tôi là Sơn, tôi đang điều hành đơn vị kinh doanh .1 tỷ/ngày. Tôi muốn đơn vị sẽ phát triển và hoàn thành tỷ/ngày, xin giúp tôi “Làm cách nào để đạt được điều mình muốn?” Nhận định ! Sơn là một người đang giữ một chức vụ ? Sơn đang có một khát khao muốn cho tổ đựơc phát triển ? Sơn đang có một số người đi theo ? Sơn đang có một lý tưởng cao đẹp để theo đuổi ? 3 câu hỏi Sơn có phải là một nhà lãnh đạo ? Sơn có phải là một nhà lãnh đạo đích thực ? Sơn có phải là một nhà lãnh đạo thành công ? Điều 1 BẠN KHÔNG THỂ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG NẾU KHÔNG CÓ UY TÍN 1. Uy tín là gì ? Là điều giúp người ta có thể tin cậy và nghe theo người lãnh đạo 2. Điều gì tạo nên uy tín ? Đặc tính Năm 2002 Năm 1995 Năm 1987 Lương thiện 88% 88% 83% Nhìn xa trông rộng 71% 75% 62% Có năng lực 66% 63% 67% Gây phấn khởi 65% 63% 67% Ngòai ra cũng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    16    1    18-09-2021