Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nâng cao kỹ năng về giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục, vượt qua phản đối, quản lý thời gian và khách hàng, kết thúc vấn đề. Mời các bạn tham khảo bài giảng để góp phần cải thiện những kỹ năng này của bản thân. | KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP LỊCH TRÌNH KHOÁ HỌC Từ 08h00 đến 08h30 > 30phút: Ổn định vị trí Từ 08h30 đến 10h00 > 90phút: Kỹ năng Từ 10h00 đến 10h30: > 30phút: Nghỉ giải lao Từ 10h30 đến 12h00: > 90phút: Kỹ năng Từ 12h00 đến 13h30: > 90phút: Ăn, nghỉ trưa Từ 13h30 đến 14h00: > 30phút: Ổn định vị trí Từ 14h00 đến 15h30: > 90phút: Kỹ năng Từ 15h30 đến 16h00: > 30phút: Nghỉ giải lao Từ 16h00 đến 17h30: > 90phút: Kỹ năng Từ 17h30 đến 20h00: > 150phút: Giao lưu ĐÚNG GIỜ KHÔNG HÚT THUỐC KHÔNG ĐI ỆN THOẠI THAM GIA TÍCH CỰC KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng trình bày. Kỹ năng đàm phán. Kỹ năng thuyết phục. Kỹ năng vượt qua phản đối. Kỹ năng quản lý thời gian và khách hàng. Kỹ năng kết thúc vấn đề. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP Các nguyên tắc giao tiếp: Bất cứ ai khi giao tiếp đều mong muốn được đón nhận (khi nói phải có người nghe) Giao tiếp được thông qua các giác quan,càng nhiều các giác quan được sử dụng cuộc giao tiếp càng có hiệu quả hơn. Con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    19-09-2021