Bài giảng Bướu tim - ThS.Bs. Phan Hoàng Thủy Tiên

Bài giảng Bướu tim do . Phan Hoàng Thủy Tiên thực hiện nêu lên tổng quan bệnh; phân loại bệnh; phương tiện chẩn đoán bệnh; bướu tim nguyên phát; bướu tim ở trẻ em;. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | BƯỚU TIM PHAN HOÀNG THỦY TIÊN Tổng quan Lịch sử bệnh – Tần suất Khảo sát – chẩn đoán Xử trí phẩu thuật Tổng quan Rất hiếm – (Rose) Phân loại U lành tính: 1. U trong cơ tim: U cơ vân (Rhabdomyoma) 45% (60% ca ở trẻ sơ sinh) U sợi (Fibroma) 25% U mạch máu ( Hemangioma) 3-5% 2. U trong buồng tim: U nhầy (Myxoma) 10% 3. U màng ngoài tim: U quái (Teratoma) U ác tính Tiên phát Thứ phát Phương tiện chẩn đoán Siêu âm tim 2D-Doppler Kỹ thuật số Digital imaging 2 D Echo) Nhuộm màu (Color processing 2D gray – Scale) Qua thực quản (TEE) Cộng hưởng từ (ECG geted-MRI) Radio Frequency labelling MRI Constrast enhanced MRI Mạch đồ cản quang (Angiography) Thông tim + Sinh thiết BƯỚU TIM NGUYÊN PHÁT PHAN HOÀNG THỦY TIÊN Bướu tim nguyên phát Lành tính: (75%): U nhầy (30%) Các u khác: U xơ U cơ vân Ac tính: (25%) Sác-côm mạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.