Bài giảng Bướu tim - ThS.Bs. Phan Hoàng Thủy Tiên

Bài giảng Bướu tim do . Phan Hoàng Thủy Tiên thực hiện nêu lên tổng quan bệnh; phân loại bệnh; phương tiện chẩn đoán bệnh; bướu tim nguyên phát; bướu tim ở trẻ em;. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | BƯỚU TIM PHAN HOÀNG THỦY TIÊN Tổng quan Lịch sử bệnh – Tần suất Khảo sát – chẩn đoán Xử trí phẩu thuật Tổng quan Rất hiếm – (Rose) Phân loại U lành tính: 1. U trong cơ tim: U cơ vân (Rhabdomyoma) 45% (60% ca ở trẻ sơ sinh) U sợi (Fibroma) 25% U mạch máu ( Hemangioma) 3-5% 2. U trong buồng tim: U nhầy (Myxoma) 10% 3. U màng ngoài tim: U quái (Teratoma) U ác tính Tiên phát Thứ phát Phương tiện chẩn đoán Siêu âm tim 2D-Doppler Kỹ thuật số Digital imaging 2 D Echo) Nhuộm màu (Color processing 2D gray – Scale) Qua thực quản (TEE) Cộng hưởng từ (ECG geted-MRI) Radio Frequency labelling MRI Constrast enhanced MRI Mạch đồ cản quang (Angiography) Thông tim + Sinh thiết BƯỚU TIM NGUYÊN PHÁT PHAN HOÀNG THỦY TIÊN Bướu tim nguyên phát Lành tính: (75%): U nhầy (30%) Các u khác: U xơ U cơ vân Ac tính: (25%) Sác-côm mạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    6    1    18-06-2021