Bài giảng Nấm ký sinh

Mời các bạn tham khảo bài giảng Nấm ký sinh sau đây để nắm bắt những kiến thức về khái niệm chung vi nấm ký sinh; đặc điểm chung của nấm ký sinh; hình thể chung của nấm & phương thức sinh sản của nấm. Với các bạn chuyên ngành Sinh học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích. | NẤM KÝ SINH ĐHYHN/ Ngọc Minh/Y3 MỤC TIÊU 1. Nêu được khái niệm chung về vi nấm ký sinh 2. Trình bày được đặc điểm chung của nấm ký sinh 3. Trình bày được hình thể chung của nấm & phương thức sinh sản của nấm MỤC TIÊU 5. Trình bày được nguyên tắc & phương pháp điều trị bệnh nấm 4. Nêu được một số bệnh nấm chủ yếu của mỗi lớp nấm 6. Nêu được 3 nhóm biện pháp phòng chống bệnh nấm Là thực vật đơn bào hoặc đa bào ĐẶC ĐIỂM CHUNG Nấm KS là những KST thực vật Không có diệp lục KS và chiếm chất DD ĐẶC ĐIỂM CHUNG KHÔNG CẦN ÁNH SÁNG MẶT TRỜI SỐNG Ở MỌI NƠI MỌI CHỖ TRONG TỰ NHIÊN XÂM NHẬP VÀO MỌI TỔ CHỨC MỌI CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHO NẤM PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỀU TRỊ & PHÒNG CHỐNG NUÔI CẤY ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM DỄ DÀNG PHÁT TRIỂN TRONG MỌI MT KỂ CẢ MT NGHÈO HOẶC KHÔNG CÓ CHẤT DD CHẨN ĐOÁN & NUÔI CẤY CẦN PHÂN BIỆT NẤM BỆNH & NẤM TẠP ĐIỀU TRỊ & PHÒNG CHỐNG RẤT KHÓ KHĂN ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM SINH SẢN NHANH, NHIỀU, DỄ DÀNG ĐIỀU TRỊ KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ PHÒNG CHỐNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG