Bài giảng Nấm ký sinh

Mời các bạn tham khảo bài giảng Nấm ký sinh sau đây để nắm bắt những kiến thức về khái niệm chung vi nấm ký sinh; đặc điểm chung của nấm ký sinh; hình thể chung của nấm & phương thức sinh sản của nấm. Với các bạn chuyên ngành Sinh học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích. | NẤM KÝ SINH ĐHYHN/ Ngọc Minh/Y3 MỤC TIÊU 1. Nêu được khái niệm chung về vi nấm ký sinh 2. Trình bày được đặc điểm chung của nấm ký sinh 3. Trình bày được hình thể chung của nấm & phương thức sinh sản của nấm MỤC TIÊU 5. Trình bày được nguyên tắc & phương pháp điều trị bệnh nấm 4. Nêu được một số bệnh nấm chủ yếu của mỗi lớp nấm 6. Nêu được 3 nhóm biện pháp phòng chống bệnh nấm Là thực vật đơn bào hoặc đa bào ĐẶC ĐIỂM CHUNG Nấm KS là những KST thực vật Không có diệp lục KS và chiếm chất DD ĐẶC ĐIỂM CHUNG KHÔNG CẦN ÁNH SÁNG MẶT TRỜI SỐNG Ở MỌI NƠI MỌI CHỖ TRONG TỰ NHIÊN XÂM NHẬP VÀO MỌI TỔ CHỨC MỌI CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHO NẤM PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỀU TRỊ & PHÒNG CHỐNG NUÔI CẤY ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM DỄ DÀNG PHÁT TRIỂN TRONG MỌI MT KỂ CẢ MT NGHÈO HOẶC KHÔNG CÓ CHẤT DD CHẨN ĐOÁN & NUÔI CẤY CẦN PHÂN BIỆT NẤM BỆNH & NẤM TẠP ĐIỀU TRỊ & PHÒNG CHỐNG RẤT KHÓ KHĂN ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM SINH SẢN NHANH, NHIỀU, DỄ DÀNG ĐIỀU TRỊ KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ PHÒNG CHỐNG . | NẤM KÝ SINH ĐHYHN/ Ngọc Minh/Y3 MỤC TIÊU 1. Nêu được khái niệm chung về vi nấm ký sinh 2. Trình bày được đặc điểm chung của nấm ký sinh 3. Trình bày được hình thể chung của nấm & phương thức sinh sản của nấm MỤC TIÊU 5. Trình bày được nguyên tắc & phương pháp điều trị bệnh nấm 4. Nêu được một số bệnh nấm chủ yếu của mỗi lớp nấm 6. Nêu được 3 nhóm biện pháp phòng chống bệnh nấm Là thực vật đơn bào hoặc đa bào ĐẶC ĐIỂM CHUNG Nấm KS là những KST thực vật Không có diệp lục KS và chiếm chất DD ĐẶC ĐIỂM CHUNG KHÔNG CẦN ÁNH SÁNG MẶT TRỜI SỐNG Ở MỌI NƠI MỌI CHỖ TRONG TỰ NHIÊN XÂM NHẬP VÀO MỌI TỔ CHỨC MỌI CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHO NẤM PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỀU TRỊ & PHÒNG CHỐNG NUÔI CẤY ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM DỄ DÀNG PHÁT TRIỂN TRONG MỌI MT KỂ CẢ MT NGHÈO HOẶC KHÔNG CÓ CHẤT DD CHẨN ĐOÁN & NUÔI CẤY CẦN PHÂN BIỆT NẤM BỆNH & NẤM TẠP ĐIỀU TRỊ & PHÒNG CHỐNG RẤT KHÓ KHĂN ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM SINH SẢN NHANH, NHIỀU, DỄ DÀNG ĐIỀU TRỊ KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ PHÒNG CHỐNG PHẢI TRIỆT ĐỂ TÁC HẠI CỦA NẤM TÁC HẠI CHO BẢO QUẢN LÀM HƯ HỎNG THỰC PHẨM DƯỢC PHẨM, VẬT DỤNG THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ TÁC HẠI GÂY BỆNH NẤM CÓ THỂ GÂY BỆNH TẠI NHIỀU CƠ QUAN, NỘI TẠNG LỢI ÍCH CỦA NẤM TIÊU HỦY RÁC, CÁC CHẤT THẢI TRONG TỰ NHIÊN TRONG Y-DƯỢC SẢN XUẤT KHÁNG SINH, THUỐC BỔ TRONG NN SX PHÂN, THỨC ĂN GIA SÚC TRONG CN THỰC PHẨM SẢN XUẤT RỰỢU, THỰC PHẨM GIỐNG NHAU GIỮA NẤM VÀ VK SINH VẬT BẬC THẤP KHÔNG CÓ DIỆP LỤC BỆNH DO NẤM & VK ĐỀU CÓ TÍNH LÂY LAN KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÒNG TN TƯƠNG TỰ NHAU KHÁC NHAU PHƯƠNG THỨC SINH SẢN Nấm: có SSVG và SSHG Vi khuẩn: chỉ có SSVG CẤU TẠO TB Nấm: có cấu tạo đơn bào hoặc đa bào Vi khuẩn: chỉ cấu tạo đơn bào DIỄN BIẾN BỆNH Nấm: bán cấp hoặc mạn tính Vi khuẩn: thường cấp tính TÍNH KHÁNG SINH Kháng sinh kháng nấm thường không có tác dụng với vi khuẩn và ngược lại HÌNH THỂ CỦA NẤM CẤU TẠO GỒM HAI BỘ PHẬN DINH DƯỠNG SINH SẢN BỘ PHẬN DINH DƯỠNG TẾ BÀO MEN (nấm men) SỢI NẤM (nấm sợi) KHUẨN LẠC NẤM Sợi nấm chia nhánh chằng chịt, tạo thành tảng nấm hoặc vè nấm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.