Bài giảng Quyết định cá biệt

Bài giảng Quyết định cá biệt trình bày tổng quan về quyết định cá biệt; bố cục, nội dung và thể thức của quyết định cá biệt; một số mẫu quyết định cá biệt. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích. | QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Tổng quan về quyết định cá biệt Bố cục nội dung và thể thức Một số mẫu quyết định cá biệt I. Tổng quan về quyết định cá biệt Khái niệm QĐ cá biệt là một hình thức văn bản cá biệt dùng để giải quyết các vụ việc cụ thể, trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp luật nhất định. I. Tổng quan về quyết định cá biệt 2. Các loại QĐ cá biệt - Xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý theo hướng tích cực - Trừng phạt, cưỡng chế NN đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật - Ban hành văn bản đi kèm II. Bố cục nội dung và thể thức của QĐCB Thể thức Quốc hiệu và tiêu ngữ Cơ quan ban hành VB Số và ký hiệu Địa danh, ngày tháng năm Tên loại và trích yếu Nội dung Chức vụ người ký, chữ ký Con dấu Nơi nhận Các yếu tố khác (Thông tư 01/2011/TT-BNV) Phụ lục IV-TT 01: Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức VB 2. Nội dung . Bố cục Viện dẫn pháp lý Căn cứ Căn cứ Căn cứ Căn cứ Điều khoản thi hành Điều 1. Điều 2. Điều 3. 2. Nội dung Mối quan hệ giữa viện dẫn pháp lý và điều khoản thi hành ĐiỀU KHOẢN THI HÀNH VIỆN DẪN PHÁP LÝ 2. Nội dung . Viện dẫn pháp lý Căn cứ pháp lý Căn cứ xác định thẩm quyền Căn cứ xác định nội dung Căn cứ thực tiễn Căn cứ thực tế Căn cứ thủ tục 2. Nội dung . Điều khoản thi hành Điều 1. Nội dung chính Điều 2. Quyền lợi, nghĩa vụ Điều 3. Trách nhiệm thi hành Điều 1. Nội dung chính Điều 2. Trách nhiệm thi hành III. Một số mẫu quyết định cá biệt Mẫu chung QUYẾT ĐỊNH Về việc THẨM QUYỀN BAN HÀNH Căn cứ ; Căn cứ ; Xét đề nghị của , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều 2. . Điều 3. . | QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Tổng quan về quyết định cá biệt Bố cục nội dung và thể thức Một số mẫu quyết định cá biệt I. Tổng quan về quyết định cá biệt Khái niệm QĐ cá biệt là một hình thức văn bản cá biệt dùng để giải quyết các vụ việc cụ thể, trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp luật nhất định. I. Tổng quan về quyết định cá biệt 2. Các loại QĐ cá biệt - Xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý theo hướng tích cực - Trừng phạt, cưỡng chế NN đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật - Ban hành văn bản đi kèm II. Bố cục nội dung và thể thức của QĐCB Thể thức Quốc hiệu và tiêu ngữ Cơ quan ban hành VB Số và ký hiệu Địa danh, ngày tháng năm Tên loại và trích yếu Nội dung Chức vụ người ký, chữ ký Con dấu Nơi nhận Các yếu tố khác (Thông tư 01/2011/TT-BNV) Phụ lục IV-TT 01: Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức VB 2. Nội dung . Bố cục Viện dẫn pháp lý Căn cứ Căn cứ Căn cứ Căn cứ Điều khoản thi hành Điều 1. Điều 2. Điều 3. 2. Nội dung Mối quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
203    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.