Bài giảng Hành vi của nhà lãnh đạo - Đỗ Tiến Long

Bài giảng Hành vi của nhà lãnh đạo do Đỗ Tiến Long thực hiện bao gồm những nội dung về hành vi và phong cách lãnh đạo; sự lãnh đạo và các lý luận về sự động viên; quyền lực và tầm ảnh hưởng trong tổ chức; đàm phán và các bước trong đàm phán. | HÀNH VI CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO Giảng viên: Đỗ Tiến Long Email: dotienlong@ dotienlong_mc@ Leading Organization _ Do Tien Long NỘI DUNG Hành vi và phong cách lãnh đạo Nghiên cứu của Đại học Iowa Nghiên cứu của Đại học Ohio và Đại học Michigan Lưới phân bố sự lãnh đạo Sự lãnh đạo và các lý luận về sự động viên Quyền lực và tầm ảnh hưởng trong tổ chức Đàm phán và các bước trong đàm phán Leading Organization _ Do Tien Long HÀNH VI VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠP (BEHAVIORAL THEORY) Attempted to explain Leadership on the basis of What leaders are Attempted to explain Leadership on the basis of What leaders do and How they do it Traits Theory Behavioral Theory Leading Organization _ Do Tien Long PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Các kỹ năng, hành vi, tính cách, nhà lãnh đạo thể hiện trong quá trình làm việc với nhân viên Nghiên cứu của Đại học Iowa (Kurt Lewin & Lippitt 1938) 3 phong cách lãnh đạo điển hình Leading Organization _ Do Tien Long PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 3 phong cách lãnh đạo điển hình: Autocratic: tự ra quyết định, luôn nói nhân viên phải làm gì & kiểm soát chặt công việc của cấp dưới Democratic: khuyến khích cấp dưới tham gia vào quyết định, cùng nhân viên xác định làm việc gì và làm như thế nào, phản hồi để phát triển cấp dưới Laissez-faire: để nhân viên được tự do tối đa, cung cấp các công cụ làm việc, chỉ trả lời khi có yêu cầu của cấp dưới, tránh đưa ra phản hổi Leading Organization _ Do Tien Long KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Thảo luận các phong cách lãnh đạo trong các công ty: Ưu điểm & hạn chế so với yêu cầu kinh doanh và mong đợi của nhân viên Những phương pháp nào nên áp dụng trong doanh nghiệp hiện nay? Leading Organization _ Do Tien Long NGHIÊN CỨU CỦA ĐH MICHIGAN Đưa ra 2 xu hương lãnh đạo từ độc đoán đến dân chủ (one dimension): Job-center leadership: chỉ bảo xát sao nhân viên, làm rõ vai trò, nhiệm vụ và cách thức để đạt được các mục tiêu chung Employee-center leadership: tập trung thoả mãn nhu cầu cá nhân của nhân viên,

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG