Bài giảng môn Quy định phục vụ hành khách: Thương quyền

Bài giảng môn Quy định phục vụ hành khách: Thương quyền giới thiệu về 5 thương quyền được đưa ra trong hội thảo về quyền thương mại tại Chicago do Mỹ chủ trì diễn ra tại tháng 11 năm 1944. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các thương quyền này. | THƯƠNG QUYỀN Môn: Quy định phục vụ hành khách CÁC THƯƠNG QUYỀN 11/1944, Mỹ chủ trì hội thảo về quyền thương mại tại Chicago kết quả đạt được “5 thương quyền” Hiệp ước thống nhất: Mỗi quốc gia có toàn quyền đối với khoảng không gian phía trên lãnh thổ của mình, do đó, các chuyến bay không theo lịch sẽ không được phép bay ngang qua hay bay đến lãnh thổ của 1 quốc gia mà không có sự đồng ý trước của quốc gia đó. THƯƠNG QUYỀN 1 Một quốc gia dành cho máy bay thuộc 1 quốc gia khác đặc quyền bay ngang qua lãnh thổ của mình mà không đáp xuống THƯƠNG QUYỀN 2 Một quốc gia dành cho máy bay thuộc 1 quốc gia khác đặc quyền đáp xuống lãnh thổ của mình vì những lý do trục trặc kỹ thuật, nạp nhiên liệu, THƯƠNG QUYỀN 3 Một quốc gia dành cho máy bay của 1 quốc gia khác đặc quyền chở hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm từ quốc gia đăng ký máy bay xuống lãnh thổ của mình THƯƠNG QUYỀN 4 Một quốc gia dành cho máy bay thuộc 1 quốc gia khác quyền chở hành khách, hàng hoá, hành lý, bưu phẩm từ lãnh thổ của mình về quốc gia đăng kí máy bay THƯƠNG QUYỀN 5 Một quốc gia dành cho máy bay thuộc 1 quốc gia khác đặc quyền chở hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm từ lãnh thổ của mình đến các quốc gia thứ ba khác THƯƠNG QUYỀN 6 Một quốc gia dành cho máy bay thuộc 1 quốc gia khác đặc quyền chở hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm giữa quốc gia thứ ba và lãnh thổ của mình có thể trung chuyển tại quốc gia đăng kí máy bay

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG