Bài giảng Đại cương về chất độc

nội dung bài giảng "Đại cương về chất độc" dưới đây để nắm bắt được khái niệm về chất độc và ngộ độc, nguyên nhân gây ngộ độc, phân bố của chất độc, cấp cứu khi bị ngộ độc,. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | Ngộ độc là sự rối loạn hoạt động sinh lý của cơ thể dưới tác dụng của chất độc. Chất độc là những chất khi đưa vào cơ thể một lượng nhỏ trong những điều kiện nhất định sẽ gây ngộ độc hoặc dẫn đến tử vong. Trong tự nhiên không có khái niệm chất độc tuyệt đối: một chất có thể không độc trong điều kiện này nhưng là lại chất độc trong điều kiện khác. 1. Khái niệm về chất độc và ngộ độc: Các điều kiện làm cho một chất có thể trở thành chất độc rất đa dạng: 1. Khái niệm về chất độc và ngộ độc. Hàm lượng của chúng trong cơ thể: - một số ion có mặt trong cơ thể như là các yếu tố vi lượng cần thiết nhưng vượt quá giới hạn nào đó thì lại gây tác hại cho cơ thể, - một số thuốc dùng quá liều sẽ gây ra ngộ độc. Tính chất lý học như khả năng hoà tan, độ phân tán.: BaCl2 độc còn BaSO4 không độc Sự tương tác hoá học trong cơ thể: một chất có thể trở nên độc hơn khi có mặt chất này nhưng cũng có thể ít độc hơn khi có mặt chất khác. Cách sử dụng, đường dùng, tình trạng sức khoẻ, tuổi tác. 2. Nguyên nhân gây ngộ độc: Có nhiều nguyên nhân gây ra nhiễm độc, ngộ độc. Có những nguyên nhân: gây ra ngộ độc cấp tính gây nhiễm độc, ngộ độc dần dần có tính chất mạn tính Một số nguyên nhân chủ yếu: Tính chất nghề nghiệp Môi trường bị ô nhiễm Mẫn cảm với thuốc hay sử dụng thuốc không đúng Không đảm bảo an toàn thực phẩm Cố ý gây ngộ độc 2. Nguyên nhân gây ngộ độc Trong quá trình làm việc người lao động tiếp xúc với các chất độc Gây ra quá trình nhiễm độc dần dần Gây ra các bệnh nghề nghiệp và cuối cùng có thể bị ngộ độc. Ví dụ: nhiễm độc chì trong nhà máy acqui, bệnh bụi phổi trong khai thác đá, than. a. Tính chất nghề nghiệp: 2. Nguyên nhân gây ngộ độc Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt con người thải vào môi trường các chất thải. Nếu các chất thải không được xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Vấn đề ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề toàn cầu buộc tất cả các nước phải quan tâm. b. Môi trường bị ô nhiễm : 2. Nguyên nhân gây ngộ độc . | Ngộ độc là sự rối loạn hoạt động sinh lý của cơ thể dưới tác dụng của chất độc. Chất độc là những chất khi đưa vào cơ thể một lượng nhỏ trong những điều kiện nhất định sẽ gây ngộ độc hoặc dẫn đến tử vong. Trong tự nhiên không có khái niệm chất độc tuyệt đối: một chất có thể không độc trong điều kiện này nhưng là lại chất độc trong điều kiện khác. 1. Khái niệm về chất độc và ngộ độc: Các điều kiện làm cho một chất có thể trở thành chất độc rất đa dạng: 1. Khái niệm về chất độc và ngộ độc. Hàm lượng của chúng trong cơ thể: - một số ion có mặt trong cơ thể như là các yếu tố vi lượng cần thiết nhưng vượt quá giới hạn nào đó thì lại gây tác hại cho cơ thể, - một số thuốc dùng quá liều sẽ gây ra ngộ độc. Tính chất lý học như khả năng hoà tan, độ phân tán.: BaCl2 độc còn BaSO4 không độc Sự tương tác hoá học trong cơ thể: một chất có thể trở nên độc hơn khi có mặt chất này nhưng cũng có thể ít độc hơn khi có mặt chất khác. Cách sử dụng, đường dùng, tình trạng sức khoẻ, tuổi tác. 2. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    65    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.