Ebook English for Presentations - Phần 1

Ebook English for Presentations - Phần 1 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản sau: Let’s get started, today’s topic is. Hy vọng tài liệu là nguồn tài liệu bổ ích cho những bạn học chuyên ngành tiếng Anh. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    18-06-2021
4    3    0    18-06-2021