Ebook English for the Energy industry - Phần 1

Ebook English for the Energy industry - Phần 1 với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Introduction to the energy business; Markets and customers; Protecting the environment. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG