Bài tiểu luận: Phân tích sự thành công của Công ty Vinamilk trong việc sử dụng tối đa tính tiện ích và tính kinh tế

Tổng quan về Công ty Vinamilk, tính tiện ích và tính kinh tế của sản phẩm sữa tươi Vinamilk, lợi ích khi sử dụng tối đa tính tiện ích và tính kinh tế là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Phân tích sự thành công của Công ty Vinamilk trong việc sử dụng tối đa tính tiện ích và tính kinh tế". để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG NHÓM 6 – LỚP 13QT 1 BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY VINAMILK TRONG VIỆC SỬ DỤNG TỐI ĐA TÍNH TIỆN ÍCH VÀ TÍNH KINH TẾ GVHD: TS. NGUYỄN THÚC BỘI HUYÊN. NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐOÀN VIỆT PHÚC. LÂM THANH TUẤN. ĐỖ HIẾU THẢO. NGUYỄN HỒ ĐÔNG. LỚP 13QT. KHÓA 2013-2017. Long An, ngày 23 tháng 09 năm 2015. NỘI DUNG BÀI TIỂU LUẬN: TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY VINAMILK TRONG VIỆC SỬ DỤNG TỐI ĐA TÍNH TIỆN ÍCH VÀ TÍNH KINH TẾ Tổng quan về công ty Vinamilk. Tính tiện ích và tính kinh tế của sản phẩm sữa tươi Vinamilk. . Tính tiện ích của sản phẩm Vinamilk. . Tính kinh tế của sản phẩm Vinamilk. Lợi ích khi sử dụng tối đa tính tiện ích và tính kinh tế. Đối với khách hàng. Đối với doanh nghiệp. - Công ty

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG