Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Đỗ Thị Thúy Hương

Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, luận văn Thạc sỹ Kinh tế "Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về xếp hạng tín nhiệm trong hoạt động ngân hàng thương mại, thực trạng hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam,. để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.