Qui trình chuẩn độ Fe

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, nội dung tài liệu "Qui trình chuẩn độ Fe" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn phương trình phản ứng, công thức tính qui trình chuẩn độ Fe. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | QUI TRÌNH CHUẨN ĐỘ FE 200 ml Dung dịch A Cô cạn dung dịchđến 25ml – 30ml Từng giọt SnCl2 thêm dư 1giọt SnCl2 5ml HgCl2 Pha loãng đến thể tích 100ml 15ml hỗn hợp H2SO4 + H3PO4 4-5 giọt baridiphenylaminsunfonat Chuẩn độ bằng K2Cr2O7 Phương trình phản ứng Khử trước Fe3+→Fe2+ bằng SnCl2 : 2Fe3+ + Sn2+ →2Fe2+ +Sn4+ Loại bỏ lượng dư SnCl2 bằng dung dịch HgCl2: SnCl2 + 2HgCl → Hg2Cl2↓ + SnCl4 Phản ứng chuẩn độ: 6Fe2+ + Cr2O72- + 14H+ → 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O Các lưu ý trong quy trình Phải chuyển Fe3+ → Fe2+ bằng SnCl2 Chỉ được phép dư rất ít SnCl2 Công thức tính Hàm lượng Fe2O3 tính bằng phần trăm theo công thức: %Fe2O3 = x100 0,0039925 là số gam Fe2O3 ứng với 1ml dung dịch K2Cr2O7 . V là thể tích dung dịch K2Cr2O7 tiêu thụ, tính bằng mililit. m là khối lượng mẫu lấy để phân tích, tính bằng gam. Chênh lệch cho phép giữa hai kết quả xác định song song ≤ 0,20%

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.