Bài giảng Kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV

Bài giảng Kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể xác định biểu hiện của kì thị và phân biệt đối xử; nguyên nhân chủ yếu của kì thị và phân biệt đối xử; hậu quả của kì thị và phân biệt đối xử trong việc chăm sóc người có HIV/AIDS; các biện pháp làm giảm kì thị và phân biệt đối xử. | Kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV HAIVN Chương trình AIDS trường Y khoa Harvard tại Việt Nam Khóa tập huấn cơ bản cho cán bộ điều dưỡng - HAIVN Kỳ thị và phân biệt đối xử - VIE Chỉnh sửa 6/2013 Sau bài giảng này, học viên có thể: Xác định biểu hiện của kì thị và phân biệt đối xử Liệt kê 4 nguyên nhân chủ yếu của kì thị và phân biệt đối xử Giải thích hậu quả của kì thị và phân biệt đối xử trong việc chăm sóc người có HIV/AIDS Trình bày các biện pháp làm giảm kì thị và phân biệt đối xử Mục tiêu học tập Kỳ thị và Phân biệt đối xử Kì thị là gán cho một người hoặc một nhóm người một sự khác biệt so với mọi người Phân biệt đối xử thường được miêu tả là sự đối xử không công bằng đối với một người hoặc một nhóm người Định nghĩa LƯU Ý rằng đây là một slide được làm động ĐƯA RA các câu hỏi dước đây để thảo luận cùng học viên, mời học viên suy nghĩ và đưa ra một vài định nghĩa của cá nhân trước khi trình chiếu slide: Bạn đã nghe thấy hai từ KỲ THỊ bao giờ chưa? .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.