Bài giảng Tư vấn cơ bản

Bài giảng Tư vấn cơ bản cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, mục đích và nguyên tắc chung của tư vấn; sự khác nhau giữa tư vấn và giáo dục truyền thông/giáo dục sức khoẻ; 6 bước của quá trình tư vấn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | Tư vấn cơ bản HAIVN Chương trình AIDS trường Y khoa Harvard tại Việt Nam Khóa tập huấn cơ bản cho cán bộ điều dưỡng - HAIVN Tư vấn cơ bản - VIE Chỉnh sửa 9/2012 Sau bài giảng này, học viên có thể: Trình bày khái niệm, mục đích và nguyên tắc chung của tư vấn Phân biệt tư vấn và giáo dục truyền thông/giáo dục sức khoẻ Liệt kê 6 bước của quá trình tư vấn Mục tiêu học tập GiẢI THÍCH với các học viên rằng trong bài giảng này, một số thuật ngữ sau sẽ được viết tắt: Khách hàng: KH Tư vấn viên: TVV Tuyên truyền viên: TTV Là một Tiến trình Tương tác giữa nhân viên tư vấn và KH Nhằm giúp đỡ và cung cấp thông tin để KH có thể: Phát triển Tiềm năng của bản thân Tự tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề Tự tin hơn khi hành động theo quyết định mà họ đã lựa chọn Tư vấn là gì ? ĐƯA RA một ví dụ để giúp học viên hiểu rõ hơn về khái niệm của tư vấn Ví dụ: Khi giao tiếp với KH nữ về vấn đề phòng tránh HIV, cần nhận ra được KH : Có những điểm mạnh gì? KH biết bao cao su (BCS) rất có hiệu quả trong việc phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục (STDs), KH có khả năng thuyết phục bạn tình dung BCS . Có những hạn chế gì ? KH nghĩ rằng BCS dành cho nam nên nam sẽ phải học cách sử dụng, nam phải là người chu động mang theo Từ đó TVV cung cấp thông tin phù hợp với KH Nữ mua và mang theo BCS thuận lợi hơn nam, nữ có thể mang BCS cho nam, kỹ thuật mang BCS rất đơn giản, nữ nên chủ động bảo vệ . Trên có sở được cung cấp thêm thông tin KH sẽ tự quyết định giải pháp phù hợp với họ. Nếu họ chọn giải pháp mang BCS để phòng tránh STDs thì cần giúp KH có kỹ năng mang bao cao su để đảm bảo KH có khả năng sử dụng BCS đúng kỹ thuật Chỉ bảo hoặc ra lệnh Đưa ra lời khuyên Một cuộc trò chuyện Một sự chất vấn Một sự thú nhận Khẩn cầu Tư vấn không phải là: GIẢI THÍCH rằng nếu TVV dành nhiều thời gian để nói theo ý mình ví dụ như: “em phải làm thế này hoặc em không được làm thế kia” hay “Tôi khuyên anh nên thế này/ thế kia” hay “Cô / Cậu đã làm việc ấy phải không” hoặc “Cô/ cậu hãy thú nhận .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    11    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.