Bài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Thắng

Bài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đại: Chương 7 của Nguyễn Ngọc Thắng trình bày về khái niệm văn hóa doanh nghiệp; sự khác nhau trong văn hóa, văn hóa doanh nghiệp; cách tạo ra văn hóa doanh nghiệp; thay đổi văn hóa doanh nghiệp và một số nội dung khác. | Các lý thuyết quản trị hiện đại Nguyễn Ngọc Thắng, . Chương 7 (cont) Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp có thể được hiểu là toàn bộ các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và được chia sẻ và tương tác bởi tất cả các thành viên trong doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục đích chung. “You need a very product-oriented culture, even in a technology company” Văn hóa doanh nghiệp Có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh; Có thể dùng để tăng tính hiệu quả cho DN; Được tạo ra nhằm hướng dẫn các thành viên trong doanh nghiệp cách hành động và quyết định khi họ đối mặt với sự bất định và không rõ ràng; Ảnh hưởng quan trọng đến hành vi và cách phản ứng của các thành viên đối với các tình huống; Sự khác nhau trong văn hóa Giá trị văn hóa của quốc gia có thể ảnh hưởng đến những giá trị văn hóa và quy ước của doanh nghiệp; Sự khác nhau trong cách giao tiếp và ra quyết định có thể ảnh hưởng đến văn hóa doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    12    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.