Bài giảng Những vấn đề đạo đức trong chăm sóc người nhiễm HIV

Bài giảng Những vấn đề đạo đức trong chăm sóc người nhiễm HIV cung cấp cho các bạn những kiến thức về thách thức/nhiệm vụ về đạo đức thường gặp trong chăm sóc người nhiễm HIV; các lợi ích của phòng ngừa chuẩn trong bảo vệ bệnh nhân; các quyền liên quan tới xét nghiệm HIV của người bệnh. | Những vấn đề đạo đức trong chăm sóc người nhiễm HIV HAIVN Chương trình AIDS trường Y khoa Harvard tại Việt Nam 5/14/2020 4:25:40 AM Khóa tập huấn cơ bản cho cán bộ điều dưỡng - HAIVN Những vấn đề đạo đức trong chăm sóc người nhiễm HIV – VIE Chỉnh sửa 6/2013 Sau bài giảng này, học viên có thể: Liệt kê 4 thách thức/nhiệm vụ về đạo đức thường gặp trong chăm sóc người nhiễm HIV Trình bày các lợi ích của phòng ngừa chuẩn trong bảo vệ bệnh nhân Giải thích các quyền liên quan tới xét nghiệm HIV của người bệnh Mục tiêu học tập GIẢI THÍCH rằng nhiệm vụ của người điều dưỡng trong việc chăm sóc đồng thời cũng là các thách thức trong nghề nghiệp, Nội dung của “Phòng ngừa chuẩn” đã được phổ biến đến tất cả cán bộ y tế ? Giáo viên có thể đặt câu hỏi để biết thông tin này từ học viên để điều chỉnh thời gian và thông tin cần thảo luận trong bài. Giáo viên có thông tin về XN HIV của các HV từ pre – test, có thể đặt câu hỏi “một số bạn trong lớp đã làm XN HIV, tại sao và các bạn đã làm XN ấy khi nào ” và “ trước khi làm xét nghiệm về HIV này các bạn có được ai giải thích gì không?” Chúng ta sẽ thảo luận kỹ về nội dung của slide này trong bài. 5/14/2020 4:25:40 AM Vượt qua nỗi lo lắng về nguy cơ lây nhiễm để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc cho người bệnh Bảo vệ người bệnh và cảnh báo cho những người khác Đảm bảo giữ bí mật cho người bệnh Bảo vệ quyền tự quyết của người bệnh 4 nhiệm vụ trong chăm sóc người bệnh HIV/AIDS GIẢI THÍCH rằng chi tiết về 4 nhiệm vụ nêu trên sẽ được đề cập cụ thể trong các slide kế tiếp. Mọi người bệnh cần được chăm sóc tốt nhất có thể Tất cả quy trình áp dụng trên người bệnh cần tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa chuẩn khi tiến hành: Quy trình chẩn đoán có xâm lấn Quy trình điều trị Quy trình chăm sóc Nhiệm vụ chăm sóc người bệnh LƯU Ý Giáo viên cần đặt các câu hỏi phù hợp để lớp tập huấn thảo luận từng ý trong slide, liên hệ thực tế và đạo đức ứng xử cần có của người CBYT GIẢI THÍCH rằng hoạt động chăm sóc người bệnh có HIV là một thách thức đối với .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG