Đề cương bài giảng Quản trị nhân lực (cho lớp chuyển đổi cao học 1) - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân

Đề cương bài giảng Quản trị nhân lực (cho lớp chuyển đổi cao học 1) do . Nguyễn Ngọc Quân biên soạn trang bị cho các bạn những kiến thức về đại cương quản trị nhân lực; thiết kế và phân tích công việc; kế hoạch hoá nhân lực; tuyển dụng và bố trí nhân lực; tạo động lực trong lao động; đánh giá thực hiện công việc; đào tạo và phát triển nhân lực; thù lao lao động. | ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHO LỚP CHUYỂN ĐỔI CAO HỌC 1 KHOA KINH TẾ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Giảng viên: . Nguyễn Ngọc Quân Hà Nội, 7/2010 GIỚI THIỆU VỀ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Từ 1980: (Human Resources Management () Trước 1980: Personnel Management () Thị trường các yếu tố sản xuất Quá trình sản xuất Thị trường tiêu thụ SLĐ TLLĐ ĐTLĐ Chi phí (CP) Doanh thu (DT) Hàng hoá dịch vụ Đầu vào Đầu ra Đối với nhà quản trị: CP MỤC LỤC Bài 1: Đại cương về QTNL Bài 2: Thiết kế và phân tích công việc Bài 3: Kế hoạch hoá nhân lực Bài 4: Tuyển dụng và bố trí nhân lực Bài 5: Tạo động lực trong lao động Bài 6: Đánh giá thực hiện công việc Bài 7: Đào tạo và phát triển nhân lực Bài 8: Thù lao lao động BÀI I ĐẠI CƯƠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I. THỰC CHẤT CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu và tầm quan trọng của Quản trị nhân lực 2. Nội dung chủ yếu của quản trị nhân lực: - Nhóm chức năng thu hút (hình thành) nguồn nhân lực - Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực 3. Triết lý quản trị nhân lực: Trường phái (cổ điển); Trường phái tâm lý - xã hội học (các mối quan hệ con người); Trường phái hiện đại (khai thác các tiềm năng con người) 4. Quản trị nhân lực là một khoa học và là một nghệ thuật. II. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Môi trường vật chất và môi trường kinh tế Môi trường công nghệ - kỹ thuật, thông tin . | ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHO LỚP CHUYỂN ĐỔI CAO HỌC 1 KHOA KINH TẾ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Giảng viên: . Nguyễn Ngọc Quân Hà Nội, 7/2010 GIỚI THIỆU VỀ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Từ 1980: (Human Resources Management () Trước 1980: Personnel Management () Thị trường các yếu tố sản xuất Quá trình sản xuất Thị trường tiêu thụ SLĐ TLLĐ ĐTLĐ Chi phí (CP) Doanh thu (DT) Hàng hoá dịch vụ Đầu vào Đầu ra Đối với nhà quản trị: CP < DT + Làm thế nào để chi phí nhỏ hơn doanh thu? + Nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ: 80% sự thất bại của doanh nghiệp đó là nhân sự tồi. + Quản lí kinh tế suy đến cùng chính là Quản lý con người – QTNL + Trong lĩnh vực xã hội quản lý con người cũng rất quan trọng. + Các nhà kinh doanh Việt Nam khi bước vào thương trường đều rút vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đó là con người và chiến lược con người Chiến lược con người: - Tuyển dụng đúng - Phân công bố trí hợp lý - Đào tạo, bồi dưỡng - Thù lao lao động - Kiểm tra, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.