Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 2 do . Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những vấn đề tổng quan về văn hoá doanh nghiệp và tinh thần kinh doanh; các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy cũng như phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam. | Chương 2 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP &TINH THẦN KINH DOANH Giảng viên: PGS. TS Dương Thị Liễu -TS. Đỗ Minh Cương Bộ môn Văn hóa kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân Mục đích & Nội dung của chương Mục đích: Trang bị cho học viên những vấn đề tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp và Tinh thần kinh doanh, nhấn mạnh các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam Nội dung: 1. Văn húa doanh nghiệp Tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp Cách thức và phương pháp xây dựng, phát huy, thay đổi văn hoá DN Vấn đề xây dựng văn hoá DN trong các DN Việt Nam thần kinh doanh Khỏi luận về tinh thần kinh doanh Cỏc nhõn tố tỏc động đến tinh thần kinh doanh Vai trũ tinh thần kinh doanh trong sự nghiệp phỏt triển kinh tế quốc gia Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp Văn hoỏ doanh nghiệp là gỡ? - Là văn hóa kinh doanh của một doanh nghiệp Là toàn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    19-09-2021