Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 2 do . Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những vấn đề tổng quan về văn hoá doanh nghiệp và tinh thần kinh doanh; các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy cũng như phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam. | Chương 2 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP &TINH THẦN KINH DOANH Giảng viên: PGS. TS Dương Thị Liễu -TS. Đỗ Minh Cương Bộ môn Văn hóa kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân Mục đích & Nội dung của chương Mục đích: Trang bị cho học viên những vấn đề tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp và Tinh thần kinh doanh, nhấn mạnh các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam Nội dung: 1. Văn húa doanh nghiệp Tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp Cách thức và phương pháp xây dựng, phát huy, thay đổi văn hoá DN Vấn đề xây dựng văn hoá DN trong các DN Việt Nam thần kinh doanh Khỏi luận về tinh thần kinh doanh Cỏc nhõn tố tỏc động đến tinh thần kinh doanh Vai trũ tinh thần kinh doanh trong sự nghiệp phỏt triển kinh tế quốc gia Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp Văn hoỏ doanh nghiệp là gỡ? - Là văn hóa kinh doanh của một doanh nghiệp Là toàn | Chương 2 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP &TINH THẦN KINH DOANH Giảng viên: PGS. TS Dương Thị Liễu -TS. Đỗ Minh Cương Bộ môn Văn hóa kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân Mục đích & Nội dung của chương Mục đích: Trang bị cho học viên những vấn đề tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp và Tinh thần kinh doanh, nhấn mạnh các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam Nội dung: 1. Văn húa doanh nghiệp Tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp Cách thức và phương pháp xây dựng, phát huy, thay đổi văn hoá DN Vấn đề xây dựng văn hoá DN trong các DN Việt Nam thần kinh doanh Khỏi luận về tinh thần kinh doanh Cỏc nhõn tố tỏc động đến tinh thần kinh doanh Vai trũ tinh thần kinh doanh trong sự nghiệp phỏt triển kinh tế quốc gia Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp Văn hoỏ doanh nghiệp là gỡ? - Là văn hóa kinh doanh của một doanh nghiệp Là toàn bộ các giá trị văn hoá (thói quen, chuẩn mực, giá trị, triết lý, mục tiêu, bầu không khí tổ chức, quan niệm, tập quán, truyền thống ), được xây dựng trong suốt quá trình hình thành doanh nghiệp; trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp; chi phối suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp “Là toàn bộ những nhân tố văn hoá được doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo nên bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp đó” Đối với học giả Hồng Kông, Đài Loan: đó là nét văn hoá trong cơ quan hành chính, trong công ty, là cái hay cái đẹp, là xây dựng kỷ luật kỷ cương, là hạn chế, trừ bỏ thói hư tật xấu trong cơ quan hành chính, trong công ty làm sao cho công ty phát triển. Thật dễ hiểu và cụ thể! Đối với học giả Hàn Quốc cũng vậy, nhưng họ có nhấn mạnh thêm rằng văn hóa hành chính, văn hoá công ty còn mang nét đặc sắc, phong cách riêng của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.