Bài giảng Đào tạo - Phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bao gồm những nội dung về quy trình đánh giá hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực; phương pháp đào tạo; thiết kế chương trình, triển khai đào tạo, đánh giá hoạt động đào tạo nhân lực. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung cụ thể. | 5/14/2020 5:08:04 AM Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Quy trình đào tạo nhân sự 4 giai đoạn Xác định nhu cầu Xây dựng chương trình Triển khai Đánh giá 5/14/2020 5:08:04 AM Quá trình đào tạo và phát triển Xác định nhu cầu ĐT-PT Mục tiêu đào tạo Xây dựng các chương trinh ĐT-PT Chọn lựa phương pháp Chi phí đào tạo Đánh giá kết quả ĐT-PT Môi trường bên trong Môi trường bên ngoài Nhu cầu đào tạo Lý do: Kết quả Bối cảnh nào? Luật pháp Thiếu kỹ năng cơ bản Thành tích kém Công nghệ mới Khách hàng yêu cầu Sản phẩm mới Tiêu chuẩn thành tích gia tăng Công việc mới Nhân viên cần học gì? Ai sẽ được đào tạo Loại đào tạo Tần suất đào tạo Phương thức đào tạo Ai cần đào tạo? Cần đào tạo cái gì? Phân tích tổ chức Phân tích công việc Phân tích nhân sự Kế hoạch đào tạo Who What Why Where When How Số giờ đào tạo bình quân Ngân sách đào tạo bình quân Số lượt đào tạo Tỷ lệ đề bạt Tỷ lệ luân chuyển Tỷ lệ nhân viên đáp ứng chuẩn yêu cầu công việc 5/14/2020 5:08:04 AM Xem xét nhu cầu đào tạo nào cần đáp ứng trước + Khẩn cấp - Khẩn cấp - Quan trọng + Quan trọng I II III IV Đào tạo kế nhiệm Định hướng nhân sự Khả năng lãnh đạo Chuyên môn kỹ thuật Tư duy thị trường Khả năng tư duy lô gíc 5/14/2020 5:08:04 AM Phương pháp đào tạo Đào tạo trong công việc Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn Đào tạo theo kiểu học nghề Kèm cặp và chỉ bảo Luân chuyển và thuyên chuyển công việc Đào tạo ngoài công việc Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp Học trường chính quy Phương tiện nghe nhìn Trò chơi doanh nghiệp Thiết kế chương trình Các tiêu chí đánh giá Mục tiêu Chi tiết chương trình Mô tả đào tạo Triển khai đào tạo Bầu không khí Hỗ trợ của lãnh đạo Hỗ trợ của các đơn vị Tạo cơ hội phát triển cá nhân Hỗ trợ kỹ thuật Đánh giá đào tạo Tiêu chí 4: Kết quả công việc Tiêu chí 2: Nội dung truyền tải Các tiêu chí đánh giá Tiêu chí 1: Phản ứng của người học Tiêu chí 3: Áp dụng vào công việc 5 Quy trình đánh giá hiệu quả đào tạo Mong muốn thay đổi Mục tiêu đào tạo Kiến thức và kỹ năng thu được Kiến thức và kỹ năng áp dụng Thực tiễn Tiếp thu Ảnh hưởng Chuyển giao | 5/14/2020 5:43:59 AM Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Quy trình đào tạo nhân sự 4 giai đoạn Xác định nhu cầu Xây dựng chương trình Triển khai Đánh giá 5/14/2020 5:43:59 AM Quá trình đào tạo và phát triển Xác định nhu cầu ĐT-PT Mục tiêu đào tạo Xây dựng các chương trinh ĐT-PT Chọn lựa phương pháp Chi phí đào tạo Đánh giá kết quả ĐT-PT Môi trường bên trong Môi trường bên ngoài Nhu cầu đào tạo Lý do: Kết quả Bối cảnh nào? Luật pháp Thiếu kỹ năng cơ bản Thành tích kém Công nghệ mới Khách hàng yêu cầu Sản phẩm mới Tiêu chuẩn thành tích gia tăng Công việc mới Nhân viên cần học gì? Ai sẽ được đào tạo Loại đào tạo Tần suất đào tạo Phương thức đào tạo Ai cần đào tạo? Cần đào tạo cái gì? Phân tích tổ chức Phân tích công việc Phân tích nhân sự Kế hoạch đào tạo Who What Why Where When How Số giờ đào tạo bình quân Ngân sách đào tạo bình quân Số lượt đào tạo Tỷ lệ đề bạt Tỷ lệ luân chuyển Tỷ lệ nhân viên đáp ứng chuẩn yêu cầu công việc 5/14/2020 5:43:59 AM Xem xét nhu cầu đào tạo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.