Bài giảng Tác dụng phụ của thuốc kháng virút HIV

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tác dụng phụ của thuốc kháng virút HIV sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các tác dụng phụ của các thuốc ARV được dùng tại Việt Nam; các tác dụng phụ khi chăm sóc theo dõi người bệnh; cách hướng dẫn người bệnh phát hiện và theo dõi tác dụng phụ của thuốc ARV. | Tác dụng phụ của thuốc kháng virút HIV HAIVN Chương trình AIDS trường Đại học Y Harvard tại Việt Nam Khóa tập huấn nâng cao cho cán bộ điều dưỡng - HAIVN Tác dụng phụ của thuốc kháng virút HIV- VIE Chỉnh sửa 6/2013 Sau bài giảng này, học viên có thể: Liệt kê các tác dụng phụ của các thuốc ARV được dùng tại Việt Nam Nhận biết các tác dụng phụ khi chăm sóc theo dõi người bệnh Hướng dẫn người bệnh phát hiện và theo dõi tác dụng phụ của thuốc ARV Mục tiêu học tập GIẢI THÍCH rằng thuốc kháng vi rút HIV còn được gọi là thuốc ARV ARV đã được giới thiệu sơ lược trong chương trình Cơ bản. Trong chương trình Nâng cao này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về tác dụng phụ của các loại thuốc ARV đang được dùng tại Việt Nam, cách theo dõi bệnh nhân để phát hiện các tác dụng phụ Tác dụng phụ khi điều trị ARV: Nhẹ: xuất hiện trong những tuần đầu, dần được cải thiện (buồn nôn, đau đầu) Một số trường hợp nặng hơn cần: điều trị triệu chứng hoặc đổi thuốc Một số tác dụng phụ liên quan tới: liều và/hoặc tương tác với thuốc khác Tổng quan về các tác dụng phụ ARV (1) GIẢI THÍCH rằng các triệu chứng nhẹ như buồn nôn, đau đầu có thể xuất hiện trong những tuần đầu và thường dần được cải thiện. Ngừơi bệnh cần được tư vấn cẩn thận để có thể: phát hiện các tác dụng phụ của thuốc thông báo với nhân viên y tế để có những xử trí kịp thời tuân thủ điều trị tốt hơn Tổng quan về các tác dụng phụ ARV (2) GIẢI THÍCH cho học viên rằng nếu được tư vấn cẩn thận, bệnh nhân sẽ bình tĩnh hơn nếu không may gặp tác dụng phụ của thuốc, tránh được trường hợp vì tác dụng phụ mà hoang mang lo lắng hoặc thậm chí bỏ thuốc. Các thuốc ARV hiện có tại Việt Nam Nucleoside/ Nucleotide RTI AZT / Zidovudine d4T / Stavudine 3TC / Lamivudine ddI / didanosine ABC / Abacavir TDF / Tenofovir Non-nucleoside RTI NVP /Nevirapine EFV / Efavirenz Thuốc ức chế men Protease Lopinavir/r (Aluvia) AZT + 3TC LAMZIDIVIR, Combivir D4T + 3TC + NVP D4T-FDC, NEVITRIO 30, Triamune, GPOvir AZT + 3TC + NVP AZT-FDC, LAMZITRIO . | Tác dụng phụ của thuốc kháng virút HIV HAIVN Chương trình AIDS trường Đại học Y Harvard tại Việt Nam Khóa tập huấn nâng cao cho cán bộ điều dưỡng - HAIVN Tác dụng phụ của thuốc kháng virút HIV- VIE Chỉnh sửa 6/2013 Sau bài giảng này, học viên có thể: Liệt kê các tác dụng phụ của các thuốc ARV được dùng tại Việt Nam Nhận biết các tác dụng phụ khi chăm sóc theo dõi người bệnh Hướng dẫn người bệnh phát hiện và theo dõi tác dụng phụ của thuốc ARV Mục tiêu học tập GIẢI THÍCH rằng thuốc kháng vi rút HIV còn được gọi là thuốc ARV ARV đã được giới thiệu sơ lược trong chương trình Cơ bản. Trong chương trình Nâng cao này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về tác dụng phụ của các loại thuốc ARV đang được dùng tại Việt Nam, cách theo dõi bệnh nhân để phát hiện các tác dụng phụ Tác dụng phụ khi điều trị ARV: Nhẹ: xuất hiện trong những tuần đầu, dần được cải thiện (buồn nôn, đau đầu) Một số trường hợp nặng hơn cần: điều trị triệu chứng hoặc đổi thuốc Một số tác dụng phụ liên quan tới: liều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    74    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.