Bài giảng Tuân thủ điều trị ARV và kháng thuốc

Bài giảng Tuân thủ điều trị ARV và kháng thuốc được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu được tầm quan trọng của tuân thủ tốt đối với điều trị ARV; lý do chủ yếu dẫn đến không tuân thủ; 3 dạng của tuân thủ điều trị; sự liên quan giữa tuân thủ điều trị và kháng thuốc. | Tuân thủ điều trị ARV và kháng thuốc HAIVN Chương trình AIDS trường Đại học Y Harvard tại Việt Nam Khóa tập huấn nâng cao cho cán bộ điều dưỡng - HAIVN Tuân thủ điều trị ARV và kháng thuốc - VIE Chỉnh sửa 6/2013 Sau bài giảng này, học viên có thể: Trình bày tầm quan trọng của tuân thủ tốt đối với điều trị ARV Liệt kê 5 lý do chủ yếu dẫn đến không tuân thủ Mô tả 3 dạng của tuân thủ điều trị Giải thích sự liên quan giữa tuân thủ điều trị và kháng thuốc Mục tiêu học tập Tuân thủ điều trị Tuân thủ là uống đúng thuốc, đúng liều và đúng thời gian Để đạt được kết quả tốt nhất với điều trị ARV, mức độ tuân thủ yêu cầu trên 95% Ví dụ: Nếu thuốc điều trị được kê đơn uống 2 lần/ngày, không được quên quá 2 liều/tháng Định nghĩa LƯU Ý đây là một slide động GIẢI THÍCH rằng tuân thủ đã được đề cập đến ở chương trình Cơ bản Tại các OPC trước khi NB được điều trị ARV phải được tập huấn và tư vấn về tuân thủ 6 buổi ( 3 buổi tập huấn nhóm, 3 buổi tư vấn cá nhân), Thực tế hiện nay một số OPC kết hợp Tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân trong 1 buổi để giảm bớt khó khăn đi lại cho NB, NB chỉ phải đến OPC 3 buổi , Để thực hiện được việc này các OPC phải tăng thêm CBYT làm việc trong các buổi tập huấn và tư vấn tuân thủ YÊU CẦU học viên nhắc lại nội dung về Tuân thủ mà họ nhớ được trước khi trình chiếu slide này và thuyết trình ngắn gọn Các kiểu tuân thủ phổ biến Howard AIDS 2002; Ickovics Antiviral Ther 2002; Moss CID 2004 Tuân thủ Thời gian điều trị (tháng) 100% 0% 0 12 24 Ba dạng tuân thủ của bệnh nhân Tuân thủ rất tốt Tuân thủ giảm Không tuân thủ GIẢI THÍCH rằng biểu đồ này đã được giới thiệu ở bài Giới thiệu về ARV và Tuân thủ trong chương trình Cơ bản, được nhắc lại ở đây để giúp học viên nhớ lại kiến thức Bất kỳ hoạt động nào: giúp cải thiện, hỗ trợ, hoặc nâng cao sức khoẻ người có HIV/AIDS chú ý tới việc chăm sóc và điều trị người có HIV bao gồm: tình trạng sức khỏe, thể chất tinh thần, tâm lý xã hội và hạnh phúc Định nghĩa mở rộng về tuân thủ LƯU Ý rằng khi trình | Tuân thủ điều trị ARV và kháng thuốc HAIVN Chương trình AIDS trường Đại học Y Harvard tại Việt Nam Khóa tập huấn nâng cao cho cán bộ điều dưỡng - HAIVN Tuân thủ điều trị ARV và kháng thuốc - VIE Chỉnh sửa 6/2013 Sau bài giảng này, học viên có thể: Trình bày tầm quan trọng của tuân thủ tốt đối với điều trị ARV Liệt kê 5 lý do chủ yếu dẫn đến không tuân thủ Mô tả 3 dạng của tuân thủ điều trị Giải thích sự liên quan giữa tuân thủ điều trị và kháng thuốc Mục tiêu học tập Tuân thủ điều trị Tuân thủ là uống đúng thuốc, đúng liều và đúng thời gian Để đạt được kết quả tốt nhất với điều trị ARV, mức độ tuân thủ yêu cầu trên 95% Ví dụ: Nếu thuốc điều trị được kê đơn uống 2 lần/ngày, không được quên quá 2 liều/tháng Định nghĩa LƯU Ý đây là một slide động GIẢI THÍCH rằng tuân thủ đã được đề cập đến ở chương trình Cơ bản Tại các OPC trước khi NB được điều trị ARV phải được tập huấn và tư vấn về tuân thủ 6 buổi ( 3 buổi tập huấn nhóm, 3 buổi tư vấn cá nhân), Thực tế hiện nay một số OPC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.