Bài giảng Theo dõi bệnh nhân điều trị ARV

Dưới đây là bài giảng Theo dõi bệnh nhân điều trị ARV. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về quy trình tiến hành theo dõi thường quy bệnh nhân điều trị ARV; cách theo dõi bệnh nhân điều trị thành công hay thất bại dựa vào các chỉ số lâm sàng và xét nghiệm. | Theo dõi bệnh nhân điều trị ARV HAIVN Chương trình AIDS của Đại học Y Harvard tại Việt Nam M1-12-Theo dõi bệnh nhân điều trị ARV-VIE HAIVN Học phần 1, Chỉnh sửa tháng 4/2012 Mục tiêu học tập Kết thúc bài này, học viên có khả năng: Miêu tả quy trình tiến hành theo dõi thường quy bệnh nhân điều trị ARV Giải thích được cách theo dõi bệnh nhân điều trị thành công hay thất bại dựa vào các chỉ số lâm sàng và xét nghiệm Theo dõi thường quy Trước khi điều trị ARV, xác lập thông tin tại thời điểm nền bằng việc đánh giá bệnh nhân về: Giai đoạn lâm sàng Dự phòng NTCH Điều trị ARV GIẢI THÍCH rằng thông tin xác lập tại thời điểm nền có thể được sử dụng để đánh giá điều trị thành công hay thất bại. HỎI học viên “Có thể phải xem xét những gì khi đánh giá trước điều trị ARV?” DÀNH thời gian cho học viên trả lời. SỬ DỤNG thảo luận để dẫn dắt vào các slide tiếp theo. Đánh giá trước điều trị ARV (1) Đánh giá về mặt lâm sàng: Kiểm tra toàn trạng, cân nặng, chiều cao, nhiệt độ Đánh giá giai . | Theo dõi bệnh nhân điều trị ARV HAIVN Chương trình AIDS của Đại học Y Harvard tại Việt Nam M1-12-Theo dõi bệnh nhân điều trị ARV-VIE HAIVN Học phần 1, Chỉnh sửa tháng 4/2012 Mục tiêu học tập Kết thúc bài này, học viên có khả năng: Miêu tả quy trình tiến hành theo dõi thường quy bệnh nhân điều trị ARV Giải thích được cách theo dõi bệnh nhân điều trị thành công hay thất bại dựa vào các chỉ số lâm sàng và xét nghiệm Theo dõi thường quy Trước khi điều trị ARV, xác lập thông tin tại thời điểm nền bằng việc đánh giá bệnh nhân về: Giai đoạn lâm sàng Dự phòng NTCH Điều trị ARV GIẢI THÍCH rằng thông tin xác lập tại thời điểm nền có thể được sử dụng để đánh giá điều trị thành công hay thất bại. HỎI học viên “Có thể phải xem xét những gì khi đánh giá trước điều trị ARV?” DÀNH thời gian cho học viên trả lời. SỬ DỤNG thảo luận để dẫn dắt vào các slide tiếp theo. Đánh giá trước điều trị ARV (1) Đánh giá về mặt lâm sàng: Kiểm tra toàn trạng, cân nặng, chiều cao, nhiệt độ Đánh giá giai đoạn lâm sàng theo WHO Tìm các dấu hiệu NTCH hoặc bệnh liên quan tới HIV Sàng lọc lao và mang thai GIẢI THÍCH rằng thông tin thu được trong quá trình đánh giá tại lần khám đầu tiên, hoặc trước khi bắt đầu điều trị ARV, sẽ được coi như những thông tin thời điểm nền để theo dõi đáp ứng với điều trị ARV. Đánh giá trước điều trị ARV (2) Đánh giá về mặt xét nghiệm: Tất cả bệnh nhân: CTM, ALT, HBsAg, CD4, anti-HCV, Creatinin Sàng lọc lao: AFB đờm, X-quang phổi Bệnh nhân nữ Thử thai, nếu có chỉ định Xét nghiệm tìm NTCH Nếu có chỉ định qua đánh giá lâm sàng GIẢI THÍCH rằng: Bệnh nhân cần xét nghiệm HCV nếu có tiền sử tiêm chích ma túy. Bệnh nhân phải kiểm tra nồng độ creatinin nếu có thể phải dùng TDF trong phác đồ bậc 1. Bệnh nhân phải được sàng lọc lao nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng của lao TLC: Tổng số tế bào Lympho Theo dõi bệnh nhân điều trị ARV GIẢI THÍCH rằng bên cạnh việc theo dõi lâm sàng và xét nghiệm, cần hỏi các câu hỏi khác nhau để đảm bảo bệnh nhân sẵn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    325    7    25-05-2024
172    102    3    25-05-2024
658    3    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.