Bài giảng Nhiễm độc gan ở bệnh nhân đang điều trị ARV

Bài giảng Nhiễm độc gan ở bệnh nhân đang điều trị ARV nhằm mục tiêu giúp cho các bạn hiểu được các chẩn đoán phân biệt viêm gan ở bệnh nhân đang điều trị ARV; các loại nhiễm độc gan chính do ARV; cách xử trí một bệnh nhân điều trị ARV bị nhiễm độc gan. | Nhiễm độc gan ở bệnh nhân đang điều trị ARV HAIVN Chương trình AIDS của Đại học Y Harvard tại Việt Nam M2-08-Nhiễm độc gan ở bệnh nhân điều trị ARV-VIE HAIVN Học phần 2, Chỉnh sửa tháng 4/2012 Mục tiêu học tập Kết thúc bài này, học viên sẽ có khả năng: Liệt kê được các chẩn đoán phân biệt viêm gan ở BN đang điều trị ARV Mô tả được các loại nhiễm độc gan chính do ARV Biết được cách xử trí một bệnh nhân điều trị ARV bị nhiễm độc gan Tổng quan về nhiễm độc gan và ARV Có tới 50% bệnh nhân điều trị ARV sẽ có tăng men gan thoáng qua Hầu hết BN không có triệu chứng và men gan sẽ trở lại bình thường mà không cần ngừng thuốc ARV Dưới 5% bệnh nhân cần ngừng hoặc đổi thuốc ARV do nhiễm độc gan GIẢI THÍCH rằng tăng men gan rất thường gặp ở các bệnh nhân điều trị ARV. Hầu hết các trường hợp là tăng nhẹ và không có triệu chứng. Dưới 5% bệnh nhân cần ngừng hoặc đổi thuốc ARV do nhiễm độc gan Nhiễm độc gan và ARV: Khó khăn Chẩn đoán nguyên nhân nhiễm độc gan rất khó: Không có xét nghiệm chẩn đoán nhiễm độc gan do thuốc Bệnh nhân HIV thường uống nhiều loại thuốc có thể gây hại cho gan Uống rượu là phổ biến và có thể gây viêm gan Đồng nhiễm viêm gan B hoặc C làm gia tăng nguy cơ độc tính ở gan GIẢI THÍCH rằng bệnh nhân HIV thường có nhiều nguyên nhân bị viêm gan (xem các chẩn đoán phân biệt ở slide kế tiếp). Rất khó phân biệt giữa nhiễm độc gan do thuốc ARV, thuốc khác, VG siêu vi, hoặc NTCH khác Nhiễm độc gan: Chẩn đoán phân biệt (1) Độc tính thuốc ARV Quá mẫn tự phát NNRTI (NVP,EFV) ABC (abacavir) LPV/r (hiếm) Nhiễm toan lactic với gan nhiễm mỡ NRTI Không do thuốc ARV Thuốc lao: PZA, RIF, INH Thuốc kháng nấm Fluconazole, itraconazole, ketoconazole Khác - Cotrimoxazole Paracetamol Rượu GIẢI THÍCH rằng có rất nhiều chẩn đoán phân biệt viêm gan ở bệnh nhân HIV Nhiều thuốc dùng cho bệnh nhân HIV có thể gây tăng men gan như ARV, Cotrimoxazole, thuốc lao, và kháng nấm. GIẢI THÍCH rằng các thuốc kháng nấm có thể gây nhiễm độc gan bao gồm: fluconazole, . | Nhiễm độc gan ở bệnh nhân đang điều trị ARV HAIVN Chương trình AIDS của Đại học Y Harvard tại Việt Nam M2-08-Nhiễm độc gan ở bệnh nhân điều trị ARV-VIE HAIVN Học phần 2, Chỉnh sửa tháng 4/2012 Mục tiêu học tập Kết thúc bài này, học viên sẽ có khả năng: Liệt kê được các chẩn đoán phân biệt viêm gan ở BN đang điều trị ARV Mô tả được các loại nhiễm độc gan chính do ARV Biết được cách xử trí một bệnh nhân điều trị ARV bị nhiễm độc gan Tổng quan về nhiễm độc gan và ARV Có tới 50% bệnh nhân điều trị ARV sẽ có tăng men gan thoáng qua Hầu hết BN không có triệu chứng và men gan sẽ trở lại bình thường mà không cần ngừng thuốc ARV Dưới 5% bệnh nhân cần ngừng hoặc đổi thuốc ARV do nhiễm độc gan GIẢI THÍCH rằng tăng men gan rất thường gặp ở các bệnh nhân điều trị ARV. Hầu hết các trường hợp là tăng nhẹ và không có triệu chứng. Dưới 5% bệnh nhân cần ngừng hoặc đổi thuốc ARV do nhiễm độc gan Nhiễm độc gan và ARV: Khó khăn Chẩn đoán nguyên nhân nhiễm độc gan rất khó: Không có xét .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    116    4    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.