Bài giảng Giới thiệu khái niệm chung về cải thiện chất lượng

Mời các bạn tham khảo bài giảng Giới thiệu khái niệm chung về cải thiện chất lượng sau đây để nắm bắt những kiến thức về khái niệm chất lượng và chất lượng chăm sóc; cách để bắt đầu cải thiện chất lượng chăm sóc. Bài giảng hữu ích cho các bạn chuyên ngành Quản trị và những ngành có liên quan. | Giới thiệu khái niệm chung về cải thiện chất lượng HAIVN 2012 Giải thích rằng bài này sẽ cung cấp các khái niệm cơ bản và chủ yếu về cải thiện chất lượng nhằm giúp các học viên tiếp tục hoàn thành khóa tập huấn. Mục tiêu Sau khi kết thúc bài này, học viên có khả năng: Hiểu được khái niệm chất lượng và chất lượng chăm sóc Hiểu được làm thế nào để bắt đầu cải thiện chất lượng chăm sóc Sau bài trình bày này, các học viên sẽ hiểu Chất lượng là gì và chất lượng chăm sóc là gì? Các học viên sẽ hiểu và giải thích được tại sao chúng ta nên quan tâm tới chất lượng chăm sóc Bắt đầu hiểu chất lượng chăm sóc có thể được cải thiện như thế nào và các khái niệm chủ yếu của nó Nội dung Chất lượng Chất lượng chăm sóc Tại sao chúng ta phải quan tâm đến chất lượng chăm sóc Những nguyên tắc chính về cải thiện chất lượng Cải thiện chất lượng bao gồm những gì? Làm việc nhóm và tập trung vào các hệ thống Khái niệm cải thiện chất lượng thật sự khá thiết thực. Trong rất nhiều học kỳ cơ bản, nó là một cách suy nghĩ hợp lý để cải thiện một vấn đề. Để thực hiện điều này thì trước hết chúng ta cần biết điều gì được cho là đã thực hiện. Đây là cách xác định chất lượng và chúng ta sẽ tiêu tốn nhiều thời gian vào điều này ở những slide kế tiếp. Tiếp theo chúng ta cần biết nếu như nó đang được thực hiện. Đây là khái niệm về đo lường chất lượng Cuối cùng – Nếu như chúng ta phát hiện ra một vấn đề, chúng ta cần tìm hiểu xem tại sao có vấn đề ở đây, những thay đổi gì có thể sửa chữa vấn đề, cố tìm cáhc sửa chữa và kiểm tra xem nếu nó đã làm. Đây là cải thiện chất lượng. Toàn bộ quy trình được thực hiện như một nhóm và chúng ta tập trung vào việc cố gắng sửa chữa những vấn đề trong những quy trình và hệ thống. Chúng ta sẽ mất 2 ngày tiếp theo để hoàn tất các khái niệm này một cách chi tiết hơn. Chất lượng – Nhiều định nghĩa Không có khuyết điểm/thiếu sót Mức độ tốt hơn hoặc xấu hơn so với một cái khác – một cách để so sánh “Đào của chị Nguyên có chất lượng tốt hơn đào của chị Thảo” | Giới thiệu khái niệm chung về cải thiện chất lượng HAIVN 2012 Giải thích rằng bài này sẽ cung cấp các khái niệm cơ bản và chủ yếu về cải thiện chất lượng nhằm giúp các học viên tiếp tục hoàn thành khóa tập huấn. Mục tiêu Sau khi kết thúc bài này, học viên có khả năng: Hiểu được khái niệm chất lượng và chất lượng chăm sóc Hiểu được làm thế nào để bắt đầu cải thiện chất lượng chăm sóc Sau bài trình bày này, các học viên sẽ hiểu Chất lượng là gì và chất lượng chăm sóc là gì? Các học viên sẽ hiểu và giải thích được tại sao chúng ta nên quan tâm tới chất lượng chăm sóc Bắt đầu hiểu chất lượng chăm sóc có thể được cải thiện như thế nào và các khái niệm chủ yếu của nó Nội dung Chất lượng Chất lượng chăm sóc Tại sao chúng ta phải quan tâm đến chất lượng chăm sóc Những nguyên tắc chính về cải thiện chất lượng Cải thiện chất lượng bao gồm những gì? Làm việc nhóm và tập trung vào các hệ thống Khái niệm cải thiện chất lượng thật sự khá thiết thực. Trong rất nhiều học kỳ cơ bản, nó

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.