Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - ICDL, soạn thảo văn bản & MS Word 2007

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - ICDL, soạn thảo văn bản & MS Word 2007 trình bày khái quát về ICDL; phần mềm soạn thảo văn bản; Microsoft Word 2007; các tính năng mới của Microsoft Word 2007. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | Bài 1 ICDL, SOẠN THẢO VĂN BẢN & MS WORD 2007 NỘI DUNG BÀI HỌC Khái quát về ICDL Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2007 Các tính năng mới của Microsoft Word 2007 Slide 1 – Microsoft Word ICDL International Computer Driving License: là chứng chỉ quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính cá nhân được cấp bởi tổ chức ICDL Đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới Người được cấp chứng chỉ này được xác nhận rằng: Có kiến thức thiết yếu về CNTT và máy vi tính Sử dụng thành thục máy tính và các ứng dụng cơ bản Slide 1 – Microsoft Word KỲ THI ICDL Bao gồm 7 môn: Các khái niệm cơ bản về CNTT và máy tính Sử dụng máy tính và quản lý tệp tin với Windows Soạn thảo văn bản (MS Word) Bảng tính điện tử (MS Excel) Cơ sở dữ liệu (MS Access) Trình chiếu (MS PowerPoint) Mạng Internet và thư điện tử Các kỹ năng cần có của mỗi môn đã được liệt kê đầy đủ trong đề cương của chương trình Học môn tin học văn phòng theo đề cương của ICDL Slide 1 – Microsoft Word PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN Soạn thảo văn bản là công việc tạo ra các tài liệu dạng văn bản như: công văn, báo cáo, bài tập, sách, Hiện nay việc soạn thảo văn bản được hỗ trợ bởi các phần mềm soạn thảo văn bản Các phần mềm soạn thảo: Notepad/Wordpad Microsoft Word Open Office Google Docs Slide 1 – Microsoft Word GOOGLE DOCS Là ứng dụng văn phòng trực tuyến phát triển bởi Google Địa chỉ: Các tính năng: Soạn thảo văn bản Bảng tính Trình chiếu Vẽ Tạo form Yêu cầu: phải có tài khoản google (ví dụ: tài khoản gmail) Người dùng dễ dàng tài liệu chia sẻ qua đường link Slide 1 – Microsoft Word CÁC CHỨC NĂNG SOẠN THẢO Gõ văn bản Định dạng văn bản Tạo và định dạng các bảng biểu Thêm và chỉnh sửa hình ảnh / biểu đồ Soát lỗi chính tả Biên tập văn bản Slide 1 – Microsoft Word GÕ VĂN BẢN Là chức năng soạn thảo cơ bản nhất mà bất cứ phần mềm soạn thảo văn bản nào cũng phải có Thường được kết hợp với các bộ gõ và các chuẩn ký tự để cho phép người dùng gõ theo nhiều kiểu, nhiều thứ tiếng Tiếng | Bài 1 ICDL, SOẠN THẢO VĂN BẢN & MS WORD 2007 NỘI DUNG BÀI HỌC Khái quát về ICDL Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2007 Các tính năng mới của Microsoft Word 2007 Slide 1 – Microsoft Word ICDL International Computer Driving License: là chứng chỉ quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính cá nhân được cấp bởi tổ chức ICDL Đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới Người được cấp chứng chỉ này được xác nhận rằng: Có kiến thức thiết yếu về CNTT và máy vi tính Sử dụng thành thục máy tính và các ứng dụng cơ bản Slide 1 – Microsoft Word KỲ THI ICDL Bao gồm 7 môn: Các khái niệm cơ bản về CNTT và máy tính Sử dụng máy tính và quản lý tệp tin với Windows Soạn thảo văn bản (MS Word) Bảng tính điện tử (MS Excel) Cơ sở dữ liệu (MS Access) Trình chiếu (MS PowerPoint) Mạng Internet và thư điện tử Các kỹ năng cần có của mỗi môn đã được liệt kê đầy đủ trong đề cương của chương trình Học môn tin học văn phòng theo đề cương của ICDL Slide 1 – Microsoft Word PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    425    10    25-05-2024
177    1    1    25-05-2024
53    146    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.