Bài giảng Tiểu không kiểm soát ở phụ nữ - ĐH Y dược TP HCM

Bài giảng Tiểu không kiểm soát ở phụ nữ bao gồm những nội dung về dịch tễ học, định nghĩa, cơ chế nín giữ nước tiểu, nguyên nhân, yếu tố nguy cơ, phân loại, chẩn đoán, điều trị đối với bệnh tiểu không kiểm soát ở phụ nữ. Với các bạn chuyên ngành Y thì đây là tài liệu hữu ích.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.