Ebook Sổ tay công nghệ mạ điện: Phần 2 - Nguyễn Văn Lộc (chủ biên)

(BQ)Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay công nghệ mạ điện", phần 2 trình bày các nội dung từ chương 12 đến chương 26 bao gồm: Công nghệ mạ thiếc, mạ vàng, mạ hợp kim vàng, mạ hợp kim đồng thiếc, mạ hóa học, mạ trên phi kim loại, mạ hóa học trên bề mặt chất dẻo, mạ trên phi kim loại,. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    81    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.