Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh

Chương 1 một số vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực, chương 2 thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, chương 3 một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam là những nội dung chính trong 3 chương của khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng – Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam". . | Đánh giá được điều này, trong thời gian qua Chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng – Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam đã tìm cho mình một hướng đi, một phương pháp khai thác, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực một cách hợp lý giúp cho Chi nhánh có thể khắc phục những khó khăn trước mắt trong nền kinh tế hiện nay. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế mà Chi nhánh cần có những biện pháp khắc phục nhanh chóng để đảm bảo thực hiện những mục tiêu đề ra. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài “ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng – Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam” em đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị cụ thể dựa trên lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, do trình độ hiểu biết, kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên đề tài khồn thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các cô chú, anh chị trong Chi nhánh. Một làn nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Hoàng Anh Tuấn và các cô chú, anh chị trong Chi nhánh đã tận tình giúp đỡ em.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
498    1    1    25-05-2024
8    108    2    25-05-2024
8    84    1    25-05-2024
248    369    11    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.