Tập làm văn: Viết cảm tưởng hoặc kỷ niệm sâu sắc của bản thân, gia đình về người chiến sỹ Quân khu 7, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với nhân dân và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay?

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu về quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang, câu hỏi bài tập "Viết cảm tưởng hoặc kỷ niệm sâu sắc của bản thân, gia đình về người chiến sỹ Quân khu 7, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với nhân dân và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay?". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | Câu 5: Viết cảm tưởng, hoặc kỷ niệm sâu sắc của bản thân, gia đình về người chiến sỹ Quân khu 7, về mối quan hệ đồn kết gắn bĩ giữa LLVT Quân khu 7 với nhân dân và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (khơng quá từ)? BÀI LÀM Lịch sử dân tộc ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong thời kì khĩ khăn gian khổ ấy, hàng nghìn chiến sĩ đã hi sinh tuổi trẻ và cuộc đời mình để bảo vệ cho nền độc lập dân tộc. Một trong số đĩ là hình ảnh người chiến sĩ quân khu 7 mang những phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” mà chúng ta cần noi theo. Phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ quân khu 7 được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chiến đấu, cơng tác, các mối quan hệ xung quanh cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Trong các cuộc chiến đấu họ luơn dũng cảm, kiên cường, bất khuất, khơng ngại khĩ khăn gian khổ xơng pha ra chiến trường chỉ vì mục đích cao cả của Tổ quốc là đập tan thế lược xâm lược thù địch. Họ luơn hồn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mặc dù vậy, đời sống của những chiến sĩ ấy rất giản dị, mộc mạc, chân chất, họ luơn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khĩ khăn trong cuộc sống hay những khắc nghiệt nơi chiến trường như Chính Hữu đã viết: “Áo anh rách vai, quần tơi cĩ một mảnh vá Miệng cười buốt giá, chân khơng giày Yêu nhau tay nắm lấy bàn tay ” Lịng quyết tâm khơng gì lay chuyển được đã được đền đáp xứng đáng với thắng lợi của cuộc cách mạng thống nhất đất nước. Đĩ là một minh chứng cho tinh thần đoần kết và ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc. Cần cù, tiết kiệm, cơng bằng là phẩm chất nổi bật của những người chiến sĩ quân khu 7. Họ mang những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Chính những phẩm chất đáng quý ấy mà họ được tơn vinh qua các thế hệ. Đĩ cũng là động lực thúc đẩy động viên mọi người hăng hái thi đua gĩp phần xây dựng đất nước, quê hương, xây dựng quân đội, LLVT Quân khu, đơn vị. Là một cơng dân của nước Việt Nam nĩi chung, với tư cách là sinh viên ngồi trên ghế nhà Trường Đại học, em cảm thấy bản thân mình cần phải cĩ trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCH: -Trải qua quá trình lịch sử của dân tộc, em cảm thấy rất tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, quân đội ta, của quân và dân Miền Đơng Bộ, Cực Nam Trung Bộ. - Trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới này thì thế hệ trẻ ngày nay phải cĩ lịng nhiệt huyết ,thêm tin tưởng, yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân mình. - Bối cảnh và xu thế phát triển của thế giới hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới cĩ những diễn biến phức tạp và khĩ lường. - Những yêu cầu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay,địi hỏi thế hệ trẻ cũng như bản thân phải: + Về nhận thức: Học tập tốt, sáng tạo và phát minh ra những cơng cụ lao động , máy mĩc thiết bị , biết vận dụng khoa học , kỹ thuật tiên tiến của nước ngồi, biết phân biệt giữa những việc nên làm và khơng nên làm. + Về hành động: Lao dộng hăng say, tham gia các hoạt động xã hội , gĩp phần phịng chống các tệ nạn xã hội, tình nguyện .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG