Tập làm văn: Viết cảm tưởng hoặc kỷ niệm sâu sắc của bản thân, gia đình về người chiến sỹ Quân khu 7, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với nhân dân và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay?

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu về quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang, câu hỏi bài tập "Viết cảm tưởng hoặc kỷ niệm sâu sắc của bản thân, gia đình về người chiến sỹ Quân khu 7, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với nhân dân và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay?". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | Câu 5: Viết cảm tưởng, hoặc kỷ niệm sâu sắc của bản thân, gia đình về người chiến sỹ Quân khu 7, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa LLVT Quân khu 7 với nhân dân và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (không quá từ)? BÀI LÀM Lịch sử dân tộc ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong thời kì khó khăn gian khổ ấy, hàng nghìn chiến sĩ đã hi sinh tuổi trẻ và cuộc đời mình để bảo vệ cho nền độc lập dân tộc. Một trong số đó là hình ảnh người chiến sĩ quân khu 7 mang những phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” mà chúng ta cần noi theo. Phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ quân khu 7 được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chiến đấu, công tác, các mối quan hệ xung quanh cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Trong các cuộc chiến đấu họ luôn dũng cảm, kiên cường, bất khuất, không ngại khó khăn gian khổ xông pha ra chiến trường chỉ vì mục đích cao cả của Tổ quốc là đập tan thế lược xâm lược thù địch. Họ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mặc dù vậy, đời sống của những chiến sĩ ấy rất giản dị, mộc mạc, chân chất, họ luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống hay những khắc nghiệt nơi chiến trường như Chính Hữu đã viết: “Áo anh rách vai, quần tôi có một mảnh vá Miệng cười buốt giá, chân không giày Yêu nhau tay nắm lấy bàn tay ” Lòng quyết tâm không gì lay chuyển được đã được đền đáp xứng đáng với thắng lợi của cuộc cách mạng thống nhất đất nước. Đó là một minh chứng cho tinh thần đoaàn kết và ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc. Cần cù, tiết kiệm, công bằng là phẩm chất nổi bật của những người chiến sĩ quân khu 7. Họ mang những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Chính những phẩm chất đáng quý ấy mà họ được tôn vinh qua các thế hệ. Đó cũng là động lực thúc đẩy động viên mọi người hăng hái thi đua góp phần xây dựng đất nước, quê hương, xây dựng quân đội, LLVT Quân khu, đơn vị. Là một công dân của nước Việt Nam nói chung, với tư cách là sinh viên ngồi trên ghế nhà Trường Đại học, em cảm thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCH: -Trải qua quá trình lịch sử của dân tộc, em cảm thấy rất tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, quân đội ta, của quân và dân Miền Đông Bộ, Cực Nam Trung Bộ. - Trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới này thì thế hệ trẻ ngày nay phải có lòng nhiệt huyết ,thêm tin tưởng, yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân mình. - Bối cảnh và xu thế phát triển của thế giới hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới có những diễn biến phức tạp và khó lường. - Những yêu cầu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay,đòi hỏi thế hệ trẻ cũng như bản thân phải: + Về nhận thức: Học tập tốt, sáng tạo và phát minh ra những công cụ lao động , máy móc thiết bị , biết vận dụng khoa học , kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, biết phân biệt giữa những việc nên làm và không nên làm. + Về hành động: Lao dộng hăng say, tham gia các hoạt động xã hội , góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội, tình nguyện .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.