Ebook I am pround to be a Vietnamese - Nguyễn Hồ Thụy Anh

Ebook I am pround to be a Vietnamese do Nguyễn Hồ Thụy Anh biên soạn nhằm mục đích giúp cho bé học tốt tiếng Anh và đồng thời giúp bé có thể sử dụng tiếng Anh để giới thiệu tới bạn bè năm châu về đất nước Việt Nam với một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, từ đó giúp các bé luôn cảm thấy "tự hào là người Việt Nam".

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    241    5    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.