Tài liệu học tập môn: Toán lớp 12 - Học kỳ 1

Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, mũ, Logarit, khối đa diện, khối nón, khối trụ, khối cầu là những nội dung chính của 4 chương của "Tài liệu học tập môn Toán lớp 12" học kỳ 1. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    319    2    25-05-2024
314    5    1    25-05-2024
273    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.