Ebook Toán cao cấp: Chuỗi và phương trình vi phân (Toán 4) - Đỗ Công Khanh

Lý thuyết về chuỗi, chuỗi fourier, tích phân fourier, phép biến đổi fourier, phương trình vi phân, phương trình vi phân đạo hàm riêng,. là những nội dung chính trong cuốn sách "Toán cao cấp: Chuỗi và phương trình vi phân" Toán 4. để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    348    2    25-05-2024
1442    2    1    25-05-2024
170    239    5    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.