Bài giảng Nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền

Bài giảng "Nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền" giới thiệu đến các bạn nguyên nhân gây 6 loại bệnh: Phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Với các bạn đang học chuyên ngành Y dược thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | 2/08 NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI (LỤC DÂM, LỤC TÀ) - 6 THỨ KHÍ GÂY BỆNH: PHONG (GIÓ), HÀN (LẠNH), THỬ (NẮNG), THẤP (ẨM THẤP), TÁO (ĐỘ KHÔ), HỎA (NHIỆT). GẮN VỚI MÙA: PHONG MÙA XUÂN, HÀN MÙA ĐÔNG NHIỆT MÙA HÈ .V THƯỜNG PHỐI HỢP VỚI NHAU: PHONG HÀN, PHONG THẤP . - PHÂN BIỆT BỆNH VỚI NỘI NHÂN. 2/08 1- PHONG: + ĐẶC TÍNH: DƯƠNG TÀ, ĐI LÊN, RA NGOÀI GÂY BỆNH PHẦN TRÊN, NGOÀI DA LÔNG. DI ĐỘNG, BIẾN HÓA. XUẤT HIỆN ĐỘT NGỘT, NGỨA. + CÁC BỆNH (NGOẠI PHONG) PHONG HÀN: CẢM LẠNH, ĐAU DÂY THẦN KINH, BAN CHẨN DỊ ỨNG. PHONG NHIỆT: CẢM MẢO, VIÊM KẾT MẠC, VIÊM KHỚP. PHONG THẤP: VIÊM KHỚP THẤP, ĐAU DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN. + NỘI PHONG (CAN PHONG) SỐT CAO CO GIẬT, TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO. 2/08 2- HÀN + ĐẶC TÍNH: ÂM TÀ, LÀM TỔN THƯƠNG DƯƠNG KHÍ GÂY NGƯNG TRỆ, GÂY ĐAU TẠI CHỖ. GÂY CO QUẮP + CÁC BỆNH (NGOẠI HÀN): PHONG HÀN: HÀN THẤP: ỈA CHẢY, NÔN MỬA, ĐAU BỤNG DO LẠNH. + CHỨNG NỘI HÀN (DO DƯƠNG HƯ) TÂM PHẾ DƯƠNG HƯ: TẮC VÀNH MÙA LẠNH, HEN DO THẬN DƯƠNG HƯ KHÔNG NẠP KHÍ. TỲ VỊ HƯ HÀN THẬN DƯƠNG HƯ: DƯƠNG KHÍ KÉM -> VỆ KHÍ CŨNG KÉM -> DỄ CẢM LẠNH. 2/08 3- THỬ (NẮNG MÙA HÈ) + ĐẶC TÍNH: GÂY SỐT, KHÁT, RA MỒ HÔI, VIÊM NHIỆT. LÊN TRÊN, TẢN RA NGOÀI, MẤT TÂN DỊCH PHỐI HỢP VỚI THẤP GÂY ỈA CHẢY LỴ + CÁC CHỨNG HAY GẶP: THƯƠNG THỬ: SỐT, VẬT VÃ KHÁT NƯỚC, MỆT MỎI VÀO MÙA HÈ. TRÚNG THỬ: NHẸ HOA MẮT CHÓNG MẶT NHỨC ĐẦU, NẶNG ĐỘT NHIÊN HÔN MÊ, NGẤT KHÒ KHÈ. THỬ THẤP: ỈA CHẢY NHIỄM TRÙNG, LỴ 2/08 4- THẤP: (ĐỘ ẨM THẤP) + ĐẶC TÍNH: NẶNG NỀ TÊ BÌ VẬN ĐỘNG KHÓ KHĂN BÀI TIẾT RA CHẤT ĐỤC (THẤP TRỌC), TIỂU ĐỤC, CHÀM NƯỚC ĐỤC. GÂY DÍNH NHỚT LÀ ÂM TÀ, TỔN THƯƠNG DƯƠNG KHÍ, CẢN TRỞ LƯU THÔNG KHÍ HUYẾT GÂY PHÙ. + CÁC CHỨNG NGOẠI THẤP: PHONG THẤP HÀN THẤP THẤP CHẨN (BỆNH CHÀM) THẤP NHIỆT (NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU) + CHỨNG NỘI THẤP: TỲ HƯ KHÔNG VẬN HÓA ĐƯỢC THỦY THẤP. Ở THƯỢNG TIÊU: NẶNG ĐẦU HOA MẮT, TỨC NGỰC, CHẬM TIÊU Ở HẠ TIÊU: PHÙ CHÂN, TIỂU ĐỤC, KHÍ HƯ 2/08 5-TÁO: + ĐẶC TÍNH: KHÔ GÂY TỔN THƯƠNG TÂN DỊCH, GÂY HÁO, TÁO, NỨT LẺ + CHỨNG NGOẠI TÁO: LƯƠNG TÁO: CẢM | 2/08 NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI (LỤC DÂM, LỤC TÀ) - 6 THỨ KHÍ GÂY BỆNH: PHONG (GIÓ), HÀN (LẠNH), THỬ (NẮNG), THẤP (ẨM THẤP), TÁO (ĐỘ KHÔ), HỎA (NHIỆT). GẮN VỚI MÙA: PHONG MÙA XUÂN, HÀN MÙA ĐÔNG NHIỆT MÙA HÈ .V THƯỜNG PHỐI HỢP VỚI NHAU: PHONG HÀN, PHONG THẤP . - PHÂN BIỆT BỆNH VỚI NỘI NHÂN. 2/08 1- PHONG: + ĐẶC TÍNH: DƯƠNG TÀ, ĐI LÊN, RA NGOÀI GÂY BỆNH PHẦN TRÊN, NGOÀI DA LÔNG. DI ĐỘNG, BIẾN HÓA. XUẤT HIỆN ĐỘT NGỘT, NGỨA. + CÁC BỆNH (NGOẠI PHONG) PHONG HÀN: CẢM LẠNH, ĐAU DÂY THẦN KINH, BAN CHẨN DỊ ỨNG. PHONG NHIỆT: CẢM MẢO, VIÊM KẾT MẠC, VIÊM KHỚP. PHONG THẤP: VIÊM KHỚP THẤP, ĐAU DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN. + NỘI PHONG (CAN PHONG) SỐT CAO CO GIẬT, TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO. 2/08 2- HÀN + ĐẶC TÍNH: ÂM TÀ, LÀM TỔN THƯƠNG DƯƠNG KHÍ GÂY NGƯNG TRỆ, GÂY ĐAU TẠI CHỖ. GÂY CO QUẮP + CÁC BỆNH (NGOẠI HÀN): PHONG HÀN: HÀN THẤP: ỈA CHẢY, NÔN MỬA, ĐAU BỤNG DO LẠNH. + CHỨNG NỘI HÀN (DO DƯƠNG HƯ) TÂM PHẾ DƯƠNG HƯ: TẮC VÀNH MÙA LẠNH, HEN DO THẬN DƯƠNG HƯ KHÔNG NẠP KHÍ. TỲ VỊ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
346    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.