Kỹ năng khám phản xạ thần kinh

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng khám khuẩn các phản xạ gân cơ và phản xạ da thông dụng trong thực hành y khoa, nhận biết các đáp ứng phản xạ thần kinh bình thường và bệnh lý.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    3    0
7    3    0