Bài giảng Kỹ thuật an toàn (GT)

Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm về an toàn môi trường và an toàn nghề nghiệp, kỹ thuật trong an toàn môi trường và an toàn nghề nghiệp, phương tiện bảo vệ cá nhân, vai trò, ứng dụng, quy trình bảo quản và sử dụng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    1    0    08-07-2020
6    3    0    08-07-2020
2    3    0    08-07-2020
8    2    0    08-07-2020
11    1    0    08-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN