Bài giảng Lập kế hoạch bài giảng

Bài giảng Lập kế hoạch bài giảng với mục tiêu giải thích tại sao kế hoạch bài giảng lại quan trọng; xác định bài giảng, kế hoạch bài giảng và kế hoạch hàng ngày; liệt kê và giải thích các giai đoạn của một bài giảng đầy đủ;. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    5    0    02-12-2020
53    4    0    02-12-2020
8    5    0    02-12-2020