Bài giảng Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học

Bài giảng Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học bao gồm những nội dung về chất lượng, định nghĩa văn hóa chất lượng, thành phần môi trường của văn hóa chất lượng, bước triển khai xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, trách nhiệm của các thành viên để xây dựng văn hóa chất lượng. | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI DUNG CHÍNH Chất lượng Định nghĩa văn hóa chất lượng Các thành phần môi trường của văn hóa chất lượng Các bước triển khai xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng Trách nhiệm của các thành viên để xây dựng văn hóa chất lượng CHẤT LƯỢNG Chất lượng là gì? Có nhiều khái niệm và cách tiếp cận, mỗi người có ưu tiên khác nhau khi xem xét về chất lượng giáo dục: - Đối với GV và SV: Quá trình đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quá trình dạy học; Đối với người sử dụng lao động: Đầu ra: trình độ năng lực và kiến thức của người học khi ra trường Chất lượng là gì? Là một khái niệm có ý nghĩa tùy thuộc vào quan niệm của người hưởng lợi ở một thời điểm nhất định và theo các tiêu chí đã được đề ra tại thời điểm đó Là sự thỏa mãn/phù hợp/đáp ứng một yêu cầu nào đó (tiêu chuẩn, mục đích, khách hàng ). QUAN NIỆM CỦA INQAAHE (Mạng lưới các tổ chức ĐBCL GDĐH Quốc tế) INQAAHE đưa ra hai quan niệm về CLGD ĐH Tuân theo các chuẩn quy định: Cần có các bộ tiêu chí đánh giá CL Đạt được các mục tiêu đề ra: Mục tiêu được xác lập dựa trên yêu cầu của xã hội và điều kiện của nhà trường CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC “Chất lượng giáo dục” là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục, đáp ứng các yêu cầu của Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. (TT 62/2012/TT-BGDĐT) CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng các chuẩn quy định (đảm bảo chất lượng bên ngoài), đáp ứng mục tiêu đề ra (đảm bảo chất lượng bên trong) và phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội (mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng, của xã hội) CHẤT LƯỢNG Ở NHÀ TRƯỜNG Chất lượng không tự nhiên xuất hiện mà phải có kế hoạch chiến lược cho nó. Chất lượng phải là vấn đề quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của mỗi trường. Không có một định hướng dài hạn và rõ ràng thì nhà trường không thể tiến tới . | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI DUNG CHÍNH Chất lượng Định nghĩa văn hóa chất lượng Các thành phần môi trường của văn hóa chất lượng Các bước triển khai xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng Trách nhiệm của các thành viên để xây dựng văn hóa chất lượng CHẤT LƯỢNG Chất lượng là gì? Có nhiều khái niệm và cách tiếp cận, mỗi người có ưu tiên khác nhau khi xem xét về chất lượng giáo dục: - Đối với GV và SV: Quá trình đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quá trình dạy học; Đối với người sử dụng lao động: Đầu ra: trình độ năng lực và kiến thức của người học khi ra trường Chất lượng là gì? Là một khái niệm có ý nghĩa tùy thuộc vào quan niệm của người hưởng lợi ở một thời điểm nhất định và theo các tiêu chí đã được đề ra tại thời điểm đó Là sự thỏa mãn/phù hợp/đáp ứng một yêu cầu nào đó (tiêu chuẩn, mục đích, khách hàng ). QUAN NIỆM CỦA INQAAHE (Mạng lưới các tổ chức ĐBCL GDĐH Quốc tế) INQAAHE đưa ra hai quan niệm về CLGD ĐH Tuân theo các chuẩn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    50    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.