Bài giảng Hướng dẫn viết cải tiến sáng kiến kinh nghiệm

Bài giảng Hướng dẫn viết cải tiến sáng kiến kinh nghiệm bao gồm những nội dung về cải tiến sáng kiến kinh nghiệm (SKKN); định hướng nghiên cứu các đề tài cải tiến, SKKN; một số gợi ý về việc viết cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm; cách đánh giá và xét chọn cải tiến, SKKN.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    38    1    04-12-2023
3    75    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.