Bài giảng Tổng quan về kỹ năng mềm CNTT - Nguyễn Đức Cương

Mục tiêu của bài giảng Tổng quan về kỹ năng mềm CNTT của Nguyễn Đức Cương là nhằm giúp cho các bạn hiểu tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng mềm CNTT; hiểu và trình bày được các nội dung sẽ giảng dạy trong môn học; hình dung các kỹ năng đạt được.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    16    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.