Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 7 : Một số bài toán ra quyết định

Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 7 : Một số bài toán ra quyết định" cung cấp cho người học các nội dung: Một số bài toán ra quyết định, mô phỏng ra quyết định, dự báo, lập lịch, các kỹ thuật tính toán mềm. nội dung chi tiết.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    15    1    27-06-2022
88    21    2    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.