Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển nông sản xuất khẩu theo hướng bền vững ở Tây Nguyên

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển nông sản xuất khẩu theo hướng bền vững ở Tây Nguyên với mục đích nghiên cứu lý luận làm cơ sở xác định quan điểm, nội dung, nguyên tắc, chỉ tiêu đánh giá phát triển NSXK theo hướng bền vững;.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    6    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.