Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 1: Khái niệm về quản trị Marketing

 Bài giảng "Quản trị Marketing - Chương 1: Khái niệm về quản trị Marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, công việc của nhà quản trị Marketing, các khía cạnh chủ yếu của chất lượng, tiến hóa của các quan điểm Marketing, các cấp quản trị Marketing,. nội dung chi tiết. | Chương I. Khái niệm về quản trị Marketing I. Các khái niệm: Quản trị marketing là quá trình lập kế hoạch, và thực hiện kế hoạch đó, định giá, khuyến mãi và phân phối hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng để tạo ra sự trao đổi với các nhóm mục tiêu, làm thỏa mãn những mục tiêu khách hàng và tổ chức (hiệp hội Marketing Mỹ) Trong xu thế cạnh tranh hiện nay, để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, nhà tiếp thị cần: Phân tích kĩ, chính xác thị trường mục tiêu Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu Thực hiện các chiến lược marketing mix nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, trong đó yếu tố chất lượng SP đóng vai trò rất quan trọng II. Công việc của nhà quản trị Marketing: Hoạch định: Lập kế hoạch nghiên cứu Lựa chọn thị trường mục tiêu Hoạch định chiến lược Marketing Quyết định danh mục SP Lập chương trình phát triển SP Xây dựng các chính sách định giá Lập chương trình chiêu thị Xây dựng các kênh phân phối Kế hoạch đào tạo nhân viên Marketing b. Tổ chức: - Tổ chức các chương trình nghiên cứu Marketing Quyết định cơ cấu tổ chức của bộ phận Marketing Phân trách nhiệm cho mỗi bộ phận Tổ chức mạng lưới và địa điểm bán hàng Thiết lập quan hệ với chính quyền, các cơ quan truyền thông và công chúng Tổ chức mạng lưới kho và vận chuyển Tổ chức các chương trình, sự kiện để quảng bá Quyết định thay đổi giá, SP, hoạt động khuyến mãi c. Lãnh đạo Thương lượng, đàm phán với các đối tác Kích thích động viên nhân viên và các trung gian tiêu thụ d. Kiểm tra: - Kiểm tra ngân sách - So sánh chi phí với ngân sách Đánh giá hiệu quả quảng bá, khuyến mãi Kiểm tra, điều chỉnh giá Kiểm soát hệ thống phân phối III. Các khía cạnh chủ yếu của chất lượng: Sự hoàn hảo Những chi tiết Độ tin cậy Sự thoải mái Độ bền Khả năng phục vụ Tính thẩm mỹ Mức độ chất lượng được mọi người công nhận IV. Định hướng thị trường: Định hướng khách hàng Định hướng theo đối thủ cạnh tranh - Sự phối hợp liên kết các chức năng Trọng tâm dài hạn - Khả năng tạo lợi nhuận V. Tiến hóa của các quan điểm Marketing: Quan điểm trọng SX Quan điểm . | Chương I. Khái niệm về quản trị Marketing I. Các khái niệm: Quản trị marketing là quá trình lập kế hoạch, và thực hiện kế hoạch đó, định giá, khuyến mãi và phân phối hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng để tạo ra sự trao đổi với các nhóm mục tiêu, làm thỏa mãn những mục tiêu khách hàng và tổ chức (hiệp hội Marketing Mỹ) Trong xu thế cạnh tranh hiện nay, để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, nhà tiếp thị cần: Phân tích kĩ, chính xác thị trường mục tiêu Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu Thực hiện các chiến lược marketing mix nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, trong đó yếu tố chất lượng SP đóng vai trò rất quan trọng II. Công việc của nhà quản trị Marketing: Hoạch định: Lập kế hoạch nghiên cứu Lựa chọn thị trường mục tiêu Hoạch định chiến lược Marketing Quyết định danh mục SP Lập chương trình phát triển SP Xây dựng các chính sách định giá Lập chương trình chiêu thị Xây dựng các kênh phân phối Kế hoạch đào tạo nhân viên Marketing b. Tổ chức: - Tổ chức các chương trình nghiên cứu Marketing .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.