Đề cương chi tiết môn Nghiên cứu khoa học - điều dưỡng

Đề cương chi tiết môn Nghiên cứu khoa học - điều dưỡng với mục tiêu nhằm giúp điều dưỡng có kiến thức về nghiên cứu khoa học và thực hành dựa trên chứng cứ; các phương pháp nghiên cứu trong thực hành điều dưỡng; có khả năng tra cứu để chọn lựa chứng cứ cho một tình huống cụ thể;.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    16    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.