Đổi mới trong khoa học xã hội và xã hội học: Khoa học xã hội Việt Nam đang đứng trước những đòi hỏi nghiêm ngặt của công cuộc đổi mới - Trần Xuân Bách

Khoa học xã hội đang trong tình hình thế giới có những vấn đề và ở mỗi nước chúng ta cũng có những vấn đề mới đòi hỏi nghiên cứu sâu sắc và tìm ra những phương thức hợp tác có hiệu quả. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nội dung bài viết "Đổi mới trong khoa học xã hội và xã hội học: Khoa học xã hội Việt Nam đang đứng trước những đòi hỏi nghiêm ngặt của công cuộc đổi mới" dưới đây.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    20    2    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.