Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Đánh giá độc tính của 3-Monocloropropan-1,2-Diol (3-MCPD) trên gan, máu và thần kinh của chuột nhắt

Mục tiêu đề án: Đánh giá độc tính của 3-MCPD trên huyết học sau khi gây phơi nhiễm mạn tính trong 6 tháng và 12 tháng; đánh giá độc tính của 3-MCPD trên nhiễm sắc thể ở các pha cấp tính, bán cấp tính và mạn tính bằng phương pháp vi nhân trên hồng cầu; đánh giá độc tính mạn tính của 3-MCPD trên gan thông qua các enzym chức năng gan và khảo sát mô học tế bào gan; đánh giá độc tính của 3-MCPD trên não chuột nhắt qua sự biểu hiện c-fos và sự thoái hóa tế bào thần kinh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG