Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Đánh giá độc tính của 3-Monocloropropan-1,2-Diol (3-MCPD) trên gan, máu và thần kinh của chuột nhắt

Mục tiêu đề án: Đánh giá độc tính của 3-MCPD trên huyết học sau khi gây phơi nhiễm mạn tính trong 6 tháng và 12 tháng; đánh giá độc tính của 3-MCPD trên nhiễm sắc thể ở các pha cấp tính, bán cấp tính và mạn tính bằng phương pháp vi nhân trên hồng cầu; đánh giá độc tính mạn tính của 3-MCPD trên gan thông qua các enzym chức năng gan và khảo sát mô học tế bào gan; đánh giá độc tính của 3-MCPD trên não chuột nhắt qua sự biểu hiện c-fos và sự thoái hóa tế bào thần kinh.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    746    3    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.